Hội thảo "Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận Tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính"

 

 Hội thảo "Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận Tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính"

Khoa Kinh tế - Quản lý Trường Đại học Thăng Long phối hợp Công ty tư vấn, đào tạo quản lý doanh nghiệp NTB, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức hội thảo quốc gia.
Chủ đề "Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận Tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính"
Thời gian: 8.00 - 12.00 ngày 8/9/2018
Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu

Tin mới

Các tin khác