Hội thảo "Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận Tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính"

 

 Hội thảo "Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận Tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính"

Khoa Kinh tế - Quản lý Trường Đại học Thăng Long phối hợp Công ty tư vấn, đào tạo quản lý doanh nghiệp NTB, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức hội thảo quốc gia.
Chủ đề "Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận Tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính"
Thời gian: 8.00 - 12.00 ngày 8/9/2018
Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.