THÔNG BÁO V/V THU VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

      KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/V THU VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Do Kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018 của Nhà trường có thay đổi, để phù hợp với lịch Đào tạo về nộp hồ sơ tốt nghiệp; Khoa Kinh tế-Quản lý điều chỉnh lịch nộp và bảo vệ Khóa luận học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

Thời gian nộp: Sáng thứ 6 (27/10/2017) (thay vì Sáng thứ 3 (31/10/2017)), gồm:

     3 bài gáy xoắn, 1 bài bìa cứng, 1 đĩa (burn toàn bộ nội dung khóa luận bản word vào đĩa CD, định dạng PDF bên ngoài vỏ điền tên, mã SV, chuyên ngành. Tên file cần lưu theo dạng sau: Mã SV_Mã học phần của Khóa luận tốt nghiệp);

         Giấy xác nhận đồng ý cho bảo vệ, Nhật ký Khóa luận (có xác nhận của GVHD)

Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa Kinh tế-Quản lý

Thời gian làm việc:  Sáng: 7h00 - 11h30

                                            Chiều: 13h00 - 16h30

Sinh viên ngành Tài chính-Ngân hàng bảo vệ Chủ Nhật (5/11/2017), ngành Quản trị-Marketing và Kế toán dự kiến bảo vệ từ 4 đến 7/11/2017Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.