THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN BẢO VỆ KLTN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

 

THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN BẢO VỆ KLTN
HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016
Sinh viên bảo vệ KLTN HKIII_15-16 cần liên lạc với thư ký Hội đồng trước thứ 5, ngày 7/7/2016 để nghe phổ biến quy trình bảo vệ, riêng với Hội đồng bảo vệ Khóa luận chuyên ngành Kế toán, sinh viên gặp cô Vũ Thị Kim Lan (0912750997) vào 3h chiều ngày thứ 4, 6/7/2016 tại văn phòng Khoa Kinh tế-Quản lý. Sinh viên xem lịch Hội đồng bảo vệ KLTN trong file đính kèm.                                                                                                       
KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

Tin mới

Các tin khác