THÔNG BÁO Lịch nhận chứng chỉ kế toán máy FAST

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN KẾ TOÁN

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v lịch nhận chứng chỉ kế toán máy FAST

Đại diện công ty Cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp (FAST) sẽ trao chứng chỉ thực hành kế toán máy cho các sinh viên học kỳ 1 và kỳ 2 niên khoá 2015-2016 đã hoàn thành thủ tục đăng ký.

Thời gian: 9h sáng Thứ hai ngày 23/5/2016

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - Thư viên trường Đại học Thăng Long

BM KẾ TOÁN

 

 


Tin mới

Các tin khác