THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

      KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                              

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

 

Để phù hợp với lịch nghỉ hè năm học 2015-2016; Khoa Kinh tế-Quản lý điều chỉnh lịch nộp Khóa luận học kỳ III năm học 2015-2016 như sau:

Thời gian nộp: Thứ 3, ngày 05/07/2016, gồm:

2 quyển KLTN gáy xoắn, 1 quyển KLTN bìa cứng, 1 đĩa (burn toàn bộ nội dung khóa luận bản word vào đĩa CD, định dạng PDF, ghi nội dung trên đĩa và tên file: Mã sv_chuyên ngành), Giấy xác nhận đồng ý cho bảo vệ, Nhật ký Khóa luận (có xác nhận của GVHD)

Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa Kinh tế-Quản lý

Thời gian làm việc:    Sáng: Từ 7h00 đến 11h30

                                            Chiều: Từ 1h00 đến 4h30

Lưu ý: Sinh viên đóng 3 quyển KLTN gáy xoắn, trong đó 1 quyển sinh viên nộp trực tiếp cho GVHD, 2 quyển gáy xoắn nộp tại Khoa.

Dự kiến lịch sinh viên bảo vệ: từ ngày 9/7/2016 đến 13/7/2016.

KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.