THÔNG BÁO Kết quả BCTT HKIII nhóm 1, năm học 2015 – 2016 (Khoa Kinh tế - Quản lý)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả BCTT HKIII nhóm 1, năm học 2015 – 2016 (Khoa Kinh tế - Quản lý)

Khoa Kinh tế - Quản lý thông báo kết quả làm BCTTTH của sinh viên trong học kỳ III nhóm 1, năm học 2015 – 2016. Sinh viên xem kết quả tại đây.

 

KHOA KT-QLVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.