LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ KHÓA 28

 

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

 

LỊCH HỌP LỚP VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP

 

Thời gian: bắt đầu từ 18h15’

STT

Ngày họp

Phòng

Cố vấn học tập

Lớp chủ nhiệm

1

Thứ năm

14/4/2016

B103

Nguyễn T. Lan Anh

QF28b1

2

Thứ năm

14/4/2016

B105

Đỗ Trường Sơn

QF28c1

3

Thứ năm

14/4/2016

B205

Lê Thanh Nhàn

QF28d1

4

Thứ Năm 14/4/2016

B305

Vũ Thị Tuyết

QM28g3, QE28g2

5

Thứ Năm 14/4/2016

B405

Trương Đức Thao

QE28g3, QE28g5

6

Thứ Năm 14/4/2016

B503

Nguyễn Bảo Tuấn

QE28a1, QE28b1, QE28c1,QM28g1

7

Thứ Năm

14/4/2016

A401

Nguyễn Thị Thùy Trang

QM28a1,QM28b1 QM28e1

8

Thứ Năm

14/4/2016

A402

Lê Huyền Trang

QE28e1, QE28e2

9

Thứ Năm

14/4/2016

A403

Vương Thị Thanh Trì

QE28d1, QE28d2

10

Thứ Năm

14/4/2016

A501

Phạm Long Châu

QE28g6, QM28g2

11

Thứ Năm 14/4/2016

A502

Nguyễn Duy Thành

QE28g1, QE28g4

12

Thứ Năm 14/4/2016

A503

Nguyễn Thị Liên Hương

QM28d1

13

Thứ sáu

15/4/2016

B103

Nguyễn Thị Tuyết

QF28e1

14

Thứ sáu

15/4/2016

B205

Nguyễn Thị Thu Trang

QF28g1

15

Thứ sáu

15/4/2016

B303

Thân Thế Sơn Tùng

QB28a1, QB28b1, QB28d1, QB28e1, QB28g1, QF28g2, QF28g3

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

                                                    

 

 

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.