THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
THÔNG BÁO LỊCH PHỔ BIẾN LÀM KHÓA LUẬN
HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016
 
8h30 sáng thứ 3 (8/3/2016), sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp HKIII năm học 2015-2016 có mặt tại phòng A601 để xét điều kiện làm Khóa luận và nghe phổ biến quy trình làm Khóa luận.
                                                                                                                                                
KHOA KINH TẾ-QUẢN LÝ


Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.