DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTTTH HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN BCTTTH

HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016

Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: 25/04/2016 đến 27/04/2016

Lưu ý: Sinh viên trực tiếp liên lạc với GVHD trước ngày 14/03

Sau thời hạn này sinh viên vẫn chưa liên lạc hoặc không liên lạc sẽ bị cấm thi

Hạn GVHD nộp danh sách cấm thi: 14/03/2016

 

STT MSV Họ đệm Tên Lớp chuyên ngành GVHD Số ĐT
1 A12786 PHÙNG KHÁNH  TÙNG QB21a1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
2 A16436 ĐẶNG THỊ  XUYẾN QA23e1 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
3 A16474 NGHIÊM THANH  NGA QM23g1 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
4 A16747 ĐINH NGỌC  QB23g3 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
5 A16812 NGUYỄN THỊ KIM  CÚC QA23c2 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
6 A16854 LÙ MINH  HUYỀN QB23e2 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
7 A17380 PHẠM THÀNH  TRUNG QB23e3 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
8 A17395 TRỊNH THU  THẢO QB23a2 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
9 A17536 TRẦN THANH  HIẾU QB23c8 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
10 A17702 TRẦN ĐỨC  TUÂN QB23g10 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
11 A18048 LÊ HỒNG  VIỆT QB23c6 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
12 A18136 TRẦN BÁ  LĨNH QB23d4 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
13 A18151 LÊ HÀ KHƯƠNG  ANH QB23e4 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
14 A18185 NGUYỄN THUÝ  QUỲNH QA23a1 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
15 A18312 ĐỖ NAM  PHONG QB24g1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
16 A18515 HOÀNG HẠNH  HOA QB24e1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
17 A18564 TRỊNH ANH  QUÂN QB24c2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
18 A18622 TRẦN NGỌC  NGÀ QA24g1 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
19 A18663 LÊ MINH  QUANG QB24g2 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
20 A18812 NGUYỄN HỒNG  HẢI QB24g1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
21 A18896 LÊ THUỲ            LINH QB24c3 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
22 A18921 KHUẤT THỊ MỸ  LINH QB24g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
23 A18976 HÀ THÚY  VI QM24c1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
24 A18988 NGUYỄN HỮU  ĐẠT QF24e1 Phạm Long Châu 0983505584
25 A19115 CÔNG XUÂN  TRANG QB24g3 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
26 A19541 NGUYỄN TRỌNG  QUẢNG QE24g2 Vũ Đức Hiếu 0976679406
27 A19716 NGUYỄN TRỌNG  TÀI QA24e2 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
28 A19754 PHÙNG ĐÌNH  THÀNH QE24g2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
29 A19870 NGUYỄN THỊ THU  QB24d3 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
30 A19886 LÊ THỊ THU  HƯƠNG QB24b3 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
31 A19890 BÙI TUẤN  QB24g4 Lê Huyền Trang 0982459188
32 A20060 TRẦN THẢO  LINH QA24c3 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
33 A20199 NGUYỄN VIỆT  TÂN QB24b3 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
34 A20232 NGUYỄN THỊ  LY QE24e1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
35 A20293 BÙI THỊ NGỌC  ÁNH QA24g3 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
36 A20382 LÊ ANH DƯƠNG QF25g1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
37 A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC QF25b2 Lê Huyền Trang 0982459188
38 A20389 NGUYỄN PHƯƠNG THUÝ QA25g1 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
39 A20398 BẠCH HỒNG NHUNG QF25g1 Phạm Long Châu 0983505584
40 A20417 ĐẶNG MINH CHÂU QE25g1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
41 A20429 ĐÀO THÀNH DU QF25d1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
42 A20470 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QA25g1 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
43 A20483 HOÀNG THỊ THUỲ DƯƠNG QE25g1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
44 A20492 PHẠM HỒNG QUÂN QF25b1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
45 A20504 VŨ MỸ LINH QF25g1 Trương Đức Thao 0904281828
46 A20510 ĐỖ THỦY TIÊN QF25g1 Lê Thị Hạnh 01673082717
47 A20544 BÙI CHIÊU THI QA25g1 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
48 A20559 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG QA25c1 Đào Diệu Hằng 0904507633
49 A20570 NGUYỄN QUÝ CƯỜNG QE25c1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
50 A20576 NGUYỄN TRIỆU NAM QM25a1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
51 A20589 NGUYỄN THANH TÙNG QB25a1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
52 A20590 ĐINH CÔNG TUẤN QF25g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
53 A20594 ĐẶNG TRƯỜNG XUÂN QF25g2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
54 A20659 NGUYỄN THANH QUÝ QA25g2 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
55 A20708 PHẠM THỊ THẢO QE25d1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
56 A20729 LÂM THỊ TRANG QA25e1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
57 A20767 NGUYỄN DUY NGỌC QF25g2 Lê Huyền Trang 0982459188
58 A20778 PHẠM THỊ LAN ANH QA25g2 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
59 A20831 ĐẬU THỊ THU TRANG QA25g3 Mai Thanh Thủy 0914501234
60 A20845 NGUYỄN HOÀNG NAM QF25g2 Nguyễn Duy Thành 01696438988
61 A20861 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC QM25d1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
62 A20865 ĐƯỜNG THU MAI QA25c2 Đào Diệu Hằng 0904507633
63 A20905 NGUYỄN MINH TUÂN QB25c1 Trần Thùy Linh 0937716666
64 A20921 ĐÀM THỦY TIÊN QA25g3 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
65 A20934 VŨ MINH HẰNG QB25a1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
66 A20946 PHẠM THÀNH CÔNG QE25g2 Vũ Đức Hiếu 0976679406
67 A20983 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG QM25g1 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
68 A21059 CAO THỊ NGỌC LINH QA25g3 Mai Thanh Thủy 0914501234
69 A21082 PHẠM MỸ HUYỀN QF25e2 Nguyễn Duy Thành 01696438988
70 A21083 NGUYỄN DANH CƯỜNG QB25c1 Nguyễn Phương Mai 0988902710
71 A21116 NGUYỄN NHẬT HOÀNG QB25c1 Trịnh Thị Thu Hằng 0936625999
72 A21118 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QM25g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
73 A21132 TRẦN MINH PHƯƠNG QA25b1 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
74 A21172 ĐỖ TRƯỜNG NAM QB25b1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
75 A21177 ĐỖ NGỌC ÁNH QA25c2 Đào Diệu Hằng 0904507633
76 A21213 TÔ ĐỨC THÀNH QF25g3 Nguyễn Tường Minh 0932244499
77 A21220 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG QA25g4 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
78 A21249 TRỊNH THỊ THAO QF25g3 Nguyễn Thị Phương 0979897932
79 A21254 TRƯƠNG THUỲ LINH QF25c2 Nguyễn Tường Minh 0932244499
80 A21259 VŨ MINH HIỀN QM25b1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
81 A21266 PHẠM THỊ HÀ MI QA25e2 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
82 A21306 LÊ VIỆT ANH QB25a1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
83 A21318 ĐẶNG CHIẾN THẮNG QF25g3 Phạm Long Châu 0983505584
84 A21338 TRẦN THỊ MỸ LINH QB25g2 Nguyễn Phương Mai 0988902710
85 A21341 NGUYỄN QUANG TUẤN QE25g2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
86 A21366 HÀ THANH QF25g3 Trương Đức Thao 0904281828
87 A21372 CAO THỊ HẠNH QF25g3 Lê Thị Hạnh 01673082717
88 A21390 PHẠM QUANG TÙNG QF25g4 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
89 A21403 PHẠM DIỆP KHÁNH LINH QB25g2 Trịnh Thị Thu Hằng 0936625999
90 A21433 VŨ KIM ANH QF25d1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
91 A21498 HOÀNG LINH QF25g4 Lê Huyền Trang 0982459188
92 A21500 LÊ HOÀNG QA25g5 Mai Thanh Thủy 0914501234
93 A21501 NGUYỄN ANH TUẤN QF25g4 Nguyễn Duy Thành 01696438988
94 A21506 NGUYỄN VĂN ĐÔNG QF25g4 Nguyễn Tường Minh 0932244499
95 A21531 HOÀNG MINH NGUYỆT QF25g4 Nguyễn Thị Phương 0979897932
96 A21535 KIỀU VĂN HẢI QF25g4 Phạm Long Châu 0983505584
97 A21537 NGUYỄN DOÃN HÙNG QF25g4 Trương Đức Thao 0904281828
98 A21572 NGUYỄN TIẾN DŨNG QF25g4 Lê Thị Hạnh 01673082717
99 A21583 HOÀNG THANH YẾN QA25d1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
100 A21587 DƯƠNG QUỐC ANH QM25e1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
101 A21626 NGUYỄN THÙY ANH QF25a1 Trương Đức Thao 0904281828
102 A21631 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH QA25g5 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
103 A21634 NGUYỄN ANH DŨNG QB25e1 Nguyễn Phương Mai 0988902710
104 A21636 NGUYỄN XUÂN QB25g3 Trần Thùy Linh 0937716666
105 A21660 HỒ THỊ HƯƠNG QF25b2 Nguyễn Duy Thành 01696438988
106 A21679 ĐẶNG BẢO TÙNG QF25g5 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
107 A21692 HÀ THANH TRUNG QB25e1 Trịnh Thị Thu Hằng 0936625999
108 A21696 NGUYỄN KIM XUÂN QF25c3 Nguyễn Thị Phương 0979897932
109 A21716 TRẦN TIẾN ĐẠT QF25g5 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
110 A21731 NGUYỄN TUYẾT NHUNG QA25a1 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
111 A21755 HUỲNH QUANG MINH QB25e1 Trần Thùy Linh 0937716666
112 A21789 CHU HUYỀN TRANG QF25g5 Lê Huyền Trang 0982459188
113 A21798 NGUYỄN THỊ HÀ ANH QM25a1 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
114 A21804 PHÙNG THỊ MINH TRANG QF25a1 Lê Thị Hạnh 01673082717
115 A21813 NGUYỄN THỊ THU TRANG QM25b1 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
116 A21820 NGUYỄN QUỐC TUẤN QB25g3 Nguyễn Phương Mai 0988902710
117 A21833 TRẦN ĐÌNH THIỆP QF25c3 Phạm Long Châu 0983505584
118 A21840 LƯU BÁCH NGUYỆT ANH QA25c3 Đào Diệu Hằng 0904507633
119 A21846 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO QA25a1 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
120 A21848 TRẦN THẾ CHUNG QB25a1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
121 A21853 BÙI XUÂN VỊNH QF25d1 Lê Huyền Trang 0982459188
122 A21935 DƯƠNG LINH CHI QF25e2 Nguyễn Tường Minh 0932244499
123 A21951 LƯU THỊ BÍCH PHƯƠNG QA25e2 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
124 A21984 TRẦN THỤC PHƯƠNG QA25c3 Đào Diệu Hằng 0904507633
125 A22008 NGUYỄN MẠNH HÙNG QA25g7 Mai Thanh Thủy 0914501234
126 A22019 TRƯƠNG THỊ THU QF25g3 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
127 A22027 PHẠM NGỌC LINH QF25a1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
128 A22042 NGUYỄN THANH TUẤN QB25g3 Trịnh Thị Thu Hằng 0936625999
129 A22043 NGUYỄN THANH LIÊM QF25c3 Trương Đức Thao 0904281828
130 A22057 ĐINH QUANG NGHĨA QB25c1 Trần Thùy Linh 0937716666
131 A22062 ĐẶNG THỊ LAN HƯƠNG QA25g7 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
132 A22063 LÊ PHẠM QUỐC CHIÊM QE25g3 Vũ Đức Hiếu 0976679406
133 A22078 VŨ THỊ MINH HẰNG QF25g6 Nguyễn Duy Thành 01696438988
134 A22100 HOÀNG THỊ THANH HẰNG QA25e2 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
135 A22124 NGUYỄN THÀNH HUY QF25c3 Lê Thị Hạnh 01673082717
136 A22297 NGUYỄN HIỀN TRANG QA26e1 Ngô Khánh Huyền 0904999690
137 A22299 NGUYỄN ĐỨC BÌNH QA26d1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
138 A22303 NGUYỄN THỊ THU THUỶ QE26g1 Lê Thị Hạnh 01673082717
139 A22308 PHAN THÚY HƯỜNG QA26c1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
140 A22311 NGUYỄN HOÀNG LINH TRANG QA26e1 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
141 A22315 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG QA26g1 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
142 A22316 NGUYỄN THÀNH ĐẠT QF26g1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
143 A22323 HOÀNG MỸ LINH QE26e1 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
144 A22325 VŨ THU TRANG QE26g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
145 A22328 TỐNG KHÁNH LINH QM26c1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
146 A22334 ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG QA26g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
147 A22336 NGUYỄN HOÀI NAM QF26g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
148 A22337 TRẦN THỊ THU QA26g1 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
149 A22358 NGUYỄN THỊ YẾN THANH QA26e1 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
150 A22362 NGUYỄN HƯƠNG LAN LY QF26e1 Lê Huyền Trang 0982459188
151 A22367 HỮU THỊ THỦY QE26g4 Nguyễn Thị Phương 0979897932
152 A22374 NGÔ PHÚC THÀNH QF26d1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
153 A22375 VŨ THỊ THU TRANG QA26e1 Ngô Thị Quyên 0904559360
154 A22376 NGUYỄN CHÂU HOÀNG OANH QA26c1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
155 A22378 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI QM26e1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
156 A22385 PHẠM MINH TRANG QA26g1 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
157 A22388 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LỆ QE26e1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
158 A22396 LÊ TUẤN HẢI QA26e1 Ngô Khánh Huyền 0904999690
159 A22401 NGUYỄN TRÀ MY QF26c1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
160 A22402 HÀ KHÁNH CHI QF26e1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
161 A22403 VŨ THỊ TRANG QA26g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
162 A22414 NGUYỄN THU THẢO QA26e1 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
163 A22422 TRẦN TRUNG LƯƠNG QE26e1 Vũ Thị Tuyết 0904349463
164 A22435 NGUYỄN NGỌC LIÊN ANH QE26c1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
165 A22482 PHẠM MINH THUÝ QM26g1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
166 A22483 NGUYỄN CÔNG QUYỀN QA26g1 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
167 A22494 NGUYỄN THỊ THU TRANG QA26e1 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
168 A22495 TRẦN THỊ BÍCH VÂN QE26g1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
169 A22500 NGUYỄN THỊ MỸ LINH QM26g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
170 A22512 TRỊNH NGỌC XUÂN QA26d1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
171 A22519 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH QA26e1 Ngô Thị Quyên 0904559360
172 A22520 TỪ NGỌC ĐẠI QE26g1 Lê Huyền Trang 0982459188
173 A22530 NGUYỄN TRỌNG TẤN QE26g1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
174 A22533 VŨ BẢO TRÂM QA26d1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
175 A22565 CAO THỊ HƯƠNG QM26a1 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
176 A22566 NGUYỄN KIỀU PHƯƠNG QF26e2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
177 A22586 NGUYỄN THU HUYỀN QA26g1 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
178 A22596 ĐỖ THỊ THUỲ LINH QF26e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
179 A22601 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN QA26d1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
180 A22613 BẠCH LAN PHƯƠNG QA26a1 Mai Thanh Thủy 0914501234
181 A22623 VŨ NGỌC HUYỀN QA26d1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
182 A22633 MAI THANH PHONG QA26g1 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
183 A22636 NGUYỄN THỊ BẰNG THƯƠNG QA26g1 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
184 A22642 ĐÀM THỊ THẢO LY QA26e1 Ngô Khánh Huyền 0904999690
185 A22643 TRẦN NGỌC SƠN QF26e1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
186 A22652 VŨ VĂN HOẠT QE26g1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
187 A22659 NGUYỄN THỊ LÊ QUỲNH QF26e1 Phạm Long Châu 0983505584
188 A22665 VƯƠNG VĂN HOÀNG QE26g1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
189 A22712 CHU THỊ HIỀN QA26g1 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
190 A22730 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LINH QA26d1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
191 A22736 NGUYỄN THỊ THẢO LINH QE26g2 Phạm Long Châu 0983505584
192 A22741 LƯƠNG THANH HUYỀN QA26e1 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
193 A22751 CAO HƯƠNG LY QA26d1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
194 A22767 NGUYỄN DUY TUẤN ANH QE26e1 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
195 A22768 NGUYỄN LAN PHƯƠNG QF26e1 Trương Đức Thao 0904281828
196 A22781 TRẦN HƯƠNG TRÀ QF26d1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
197 A22788 ĐỖ VÂN ANH QM26g1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
198 A22790 TÔ THU TRANG QM26d1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
199 A22796 NGUYỄN THỊ NGUYÊN QF26e1 Lê Thị Hạnh 01673082717
200 A22801 NGUYỄN NGỌC QA26e2 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
201 A22805 HOÀNG MINH TUẤN QF26g2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
202 A22813 NGUYỄN DIỆU LINH QB26d1 Trần Thùy Linh 0937716666
203 A22821 NGÔ THỊ THÚY NGỌC QM26c1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
204 A22826 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG QA26e2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
205 A22843 ĐẶNG HẢI SƠN QF26g1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
206 A22845 NGUYỄN HƯƠNG LY QF26d1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
207 A22866 TRẦN THU HƯƠNG QF26e2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
208 A22869 NGUYỄN THỊ MAI THU QA26e2 Chu Thị Thu Thủy 0913504109
209 A22879 TRẦN THẢO LY QM26e1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
210 A22883 NGUYỄN ĐỨC ANH QF26g3 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
211 A22885 NGUYỄN THỊ THI QA26e2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
212 A22888 VÕ THANH HẰNG QM26g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
213 A22891 VŨ THỊ THANH HOA QF26e2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
214 A22893 VŨ TUẤN KHANH QA26e2 Chu Thị Thu Thủy 0913504109
215 A22897 HOÀNG THỊ QUỲNH NGA QF26g1 Mai Thanh Thủy 0914501234
216 A22905 PHẠM THANH HUYỀN QA26d1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
217 A22906 NGUYỄN GIA PHÚ QF26e1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
218 A22913 TRẦN THÁI SƠN QB26e1 Lê Thị Kim Chung 0978268456
219 A22915 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN QA26e2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
220 A22925 ĐINH THỊ NGỌC MAI QM26a1 Đỗ Trường Sơn 01663817355
221 A22927 NGUYỄN THU HƯƠNG QA26g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
222 A22933 ĐẶNG THUÝ AN QA26g2 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
223 A22938 VŨ MINH NHẬT QF26g1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
224 A22949 PHẠM THU THUỶ QA26e2 Chu Thị Thu Thủy 0913504109
225 A22966 NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG QM26e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
226 A22971 TRỊNH QUANG TÙNG QF26g1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
227 A22972 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG QA26e2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
228 A22977 VĂN PHƯƠNG THẢO QA26d2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
229 A22989 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG QE26c1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
230 A22990 NGUYỄN MINH QM26a1 Lê Thanh Nhàn 0916087053
231 A23001 NGUYỄN NGỌC ÁNH QM26e1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
232 A23003 TẠ THỊ HIÊN QA26g2 Đỗ Trường Sơn 01663817355
233 A23005 NGUYỄN HƯƠNG LINH QF26e2 Mai Thanh Thủy 0914501234
234 A23016 THẠCH MỸ HẠNH QF26d1 Lê Huyền Trang 0982459188
235 A23032 VŨ QUỲNH ANH QA26d2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
236 A23033 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH QA26d1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
237 A23037 TẠ THU QE26g2 Trương Đức Thao 0904281828
238 A23049 LÊ HỒNG VÂN QF26e2 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
239 A23055 LÊ VĂN ĐÁN QE26d1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
240 A23059 TRƯƠNG THU TRANG QF26e1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
241 A23060 NGUYỄN NGỌC DUY QM26b1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
242 A23066 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG QF26d1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
243 A23069 NGUYỄN THANH HUYỀN QA26c1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
244 A23073 NGUYỄN THUỲ LINH QE26e1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
245 A23077 NGUYỄN THIỆN LINH QA26e2 Chu Thị Thu Thủy 0913504109
246 A23078 NGUYỄN PHƯƠNG LY QA26d2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
247 A23090 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG QB26g1 Lê Thị Kim Chung 0978268456
248 A23101 NGUYỄN NGỌC THÚY LY QM26e1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
249 A23105 PHẠM HOÀNG CHUNG QM26c1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
250 A23109 TRỊNH NGỌC HOA QE26g3 Nguyễn Tường Minh 0932244499
251 A23110 NGUYỄN THỊ HẰNG QA26g2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
252 A23126 NGUYỄN THỊ AN QM26g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
253 A23133 PHẠM MINH KIỀU QF26d1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
254 A23134 GIANG NGỌC MINH QA26d2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
255 A23135 NHỮ THỊ PHƯƠNG QA26e2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
256 A23137 NGUYỄN HỮU HẢI QA26e2 Chu Thị Thu Thủy 0913504109
257 A23144 NGUYỄN QUỲNH TRANG QA26d2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
258 A23152 QUÁCH VÂN HỒNG QA26e2 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
259 A23157 NGUYỄN HIỀN TRANG QM26e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
260 A23164 ĐOÀN THU HIỀN QA26e2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
261 A23165 VŨ NGỌC HẢI QF26d1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
262 A23166 NGÔ ĐỨC ANH QM26d1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
263 A23173 NGUYỄN NGỌC DUY QM26e1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
264 A23178 TRẦN THỊ MỸ LINH QE26e2 Vũ Thị Tuyết 0904349463
265 A23181 NGUYỄN THÙY DƯƠNG QB26e1 Lê Thị Kim Chung 0978268456
266 A23182 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG QM26a1 Phạm Long Châu 0983505584
267 A23201 VÕ QUỲNH ANH QM26a1 Trương Đức Thao 0904281828
268 A23203 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QB26d1 Nguyễn Phương Mai 0988902710
269 A23205 ĐẶNG THỊ ÁNH QA26e3 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
270 A23210 TRẦN THỊ THÙY NINH QF26e1 Lê Huyền Trang 0982459188
271 A23212 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG QA26d2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
272 A23215 ĐINH THÙY DƯƠNG QF26e1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
273 A23217 NGUYỄN PHƯƠNG NGA QA26e3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
274 A23218 NGUYỄN HÀ ANH QA26g2 Đỗ Trường Sơn 01663817355
275 A23220 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA QE26g2 Lê Thị Hạnh 01673082717
276 A23224 BÙI MINH CHÂU QE26d1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
277 A23229 LÊ HOÀI PHƯƠNG QA26g2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
278 A23241 VŨ THỊ TA NIN QE26g2 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
279 A23242 NGUYỄN XUÂN TÙNG QM26d1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
280 A23248 BÙI BÍCH DIỆP QA26d2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
281 A23251 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG QA26e3 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
282 A23258 NGUYỄN HOÀNG HẢI QA26d2 Ngô Thị Quyên 0904559360
283 A23259 VŨ NGỌC TRÂM QA26e2 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
284 A23262 TRẦN PHI YẾN QF26d1 Phạm Long Châu 0983505584
285 A23267 NGUYỄN THỌ TRÍ ĐỨC QF26g2 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
286 A23270 NGUYỄN PHƯƠNG TÚ ANH QE26a1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
287 A23291 NGUYỄN ĐÌNH DUY QE26g2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
288 A23295 NGUYỄN THỊ TUYẾT QM26e1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
289 A23313 NGUYỄN THỊ HUYỀN MY QF26e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
290 A23315 LÊ THỊ THU QUYÊN QA26d2 Ngô Khánh Huyền 0904999690
291 A23316 ĐỖ THU HẰNG QA26d2 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
292 A23317 ĐỖ THỊ LAN ANH QA26e3 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
293 A23319 ĐÀM THỊ PHƯỢNG QA26e3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
294 A23331 NGUYỄN MINH HUỆ QE26g2 Lê Huyền Trang 0982459188
295 A23336 LÊ THUỲ DƯƠNG QE26g2 Nguyễn Duy Thành 01696438988
296 A23345 TRẦN MỸ HẠNH QA26d2 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
297 A23351 NGÔ NGỌC TÂN QA26g3 Đỗ Trường Sơn 01663817355
298 A23369 NGUYỄN THỊ GIANG QA26e3 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
299 A23375 TẠ THUỲ TRANG QE26e2 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
300 A23378 CAO QUỐC KHÁNH QF26e1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
301 A23389 BÙI HUYỀN TRANG QF26e2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
302 A23396 NGUYỄN THỊ THUỶ QF26c1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
303 A23401 NGUYỄN THỊ MINH THUÝ QA26e3 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
304 A23407 NGUYỄN TRUNG ANH QE26d2 Vũ Đức Hiếu 0976679406
305 A23439 PHẠM HOÀNG QF26c1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
306 A23459 VŨ THỊ KIM DUYÊN QA26e3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
307 A23462 PHẠM THANH QF26e1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
308 A23491 TRẦN THỊ LAN ANH QA26g3 Lê Thanh Nhàn 0916087053
309 A23493 PHẠM THỊ LƯƠNG QA26e3 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
310 A23504 PHẠM THỊ BÍCH THẢO QA26e3 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
311 A23506 PHẠM TRUNG HIẾU QE26c1 Vũ Đức Hiếu 0976679406
312 A23512 PHẠM THỊ HUỆ QF26g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
313 A23513 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QA26e3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
314 A23518 ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG QE26e2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
315 A23520 LÊ HƯƠNG GIANG QA26c1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
316 A23524 NGUYỄN KIM LOAN QF26g2 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
317 A23526 CAO NHẬT THẢO QA26a1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
318 A23529 ĐINH THU QA26e3 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
319 A23536 PHẠM TÙNG LINH QF26g2 Đỗ Trường Sơn 01663817355
320 A23547 VŨ THỊ TRANG QA26g3 Đỗ Trường Sơn 01663817355
321 A23551 NGUYỄN LƯU LAN HƯƠNG QF26g2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
322 A23557 TRẦN VŨ THẮNG QA26g3 Lê Thanh Nhàn 0916087053
323 A23574 TRỊNH TUẤN DUY QA26e3 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
324 A23581 NGUYỄN ĐỨC VIỆT QF26e1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
325 A23600 TRẦN THỊ THÚY QB26d1 Trịnh Thị Thu Hằng 0936625999
326 A23610 NGUYỄN PHÙNG HƯNG QM26g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
327 A23627 ĐINH VĂN THIÊN QE26e2 Vũ Thị Tuyết 0904349463
328 A23629 ĐỖ VIỆT QA26d3 Ngô Thị Quyên 0904559360
329 A23634 SÁI THU TRANG QM26e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
330 A23643 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG QA26g3 Đỗ Trường Sơn 01663817355
331 A23648 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG QM26g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
332 A23657 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH QA26g3 Lê Thanh Nhàn 0916087053
333 A23675 NGUYỄN BÁ HIỂN QA26d3 Ngô Khánh Huyền 0904999690
334 A23677 DƯƠNG MINH THU QA26e4 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
335 A23703 NGUYỄN NAM THẮNG QA26g4 Đỗ Trường Sơn 01663817355
336 A23709 TRẦN NGỌC NHƯ QA26g4 Lê Thanh Nhàn 0916087053
337 A23720 HOÀNG NHẬT LINH QA26g4 Đỗ Trường Sơn 01663817355
338 A23730 TRẦN THU THỊNH QB26g1 Lê Thị Kim Chung 0978268456
339 A23734 NGUYỄN ĐỨC HUY QA26g4 Lê Thanh Nhàn 0916087053
340 A23735 DƯƠNG VĂN CÔNG QE26e2 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
341 A23747 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QM26g1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
342 A23751 CHU THỊ HUYỀN TRANG QF26g2 Vũ Ngọc Thắng 0987495789
343 A23757 NGUYỄN THU PHƯƠNG QA26g4 Đỗ Trường Sơn 01663817355
344 A23763 TRẦN NHẬT HẠ QM26d1 Nguyễn Duy Thành 01696438988
345 A23765 NGUYỄN BÍCH NGỌC QA26e4 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
346 A23775 TRẦN THỊ HOÀI THU QM26a1 Lê Thị Hạnh 01673082717
347 A23786 NGUYỄN THU THUỶ QE26e2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
348 A23789 BÙI TUẤN ANH QF26e2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
349 A23810 NGUYỄN TUẤN ANH QE26e3 Phạm Long Châu 0983505584
350 A23820 ĐOÀN TÙNG LÂM QM26g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
351 A23845 BÙI NGỌC THANH TÙNG QF26g2 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
352 A23847 NGUYỄN  SƠN LÂM QE26c1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
353 A23853 ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH QF26g2 Nguyễn Thị Lan Anh 0962071088
354 A23883 PHẠM VŨ CẨM LINH QA26g4 Lê Thanh Nhàn 0916087053
355 A23896 VŨ THỊ QA26g4 Đỗ Trường Sơn 01663817355
356 A23897 NGUYỄN BÁ THẮNG QE26e2 Vũ Thị Tuyết 0904349463
357 A23908 NGUYỄN THỊ THU QF26g2 Đỗ Trường Sơn 01663817355
358 A23910 TRẦN THANH HIỀN QA26d3 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
359 A23916 NGUYỄN TRUNG ANH QF26g2 Lê Thanh Nhàn 0916087053
360 A23918 NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN QE26e2 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
361 A23932 NGUYỄN THẢO NHI QF26d2 Trương Đức Thao 0904281828
362 A23946 NGUYỄN THU HOÀI QE26d2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0914308622
363 A23949 ĐỖ THÙY LINH QF26e2 Mai Thanh Thủy 0914501234
364 A23965 PHẠM NHƯ TRANG QE26e3 Trương Đức Thao 0904281828
365 A23971 ĐẶNG THỊ MINH TRANG QF26e2 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
366 A23988 NGÔ THỊ LỆ QUYÊN QA26g4 Lê Thanh Nhàn 0916087053
367 A23995 TỐNG NGUYÊN HỒNG QB26g1 Lê Thị Kim Chung 0978268456
368 A24004 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QF26d2 Lê Thị Hạnh 01673082717
369 A24044 PHẠM NGUYÊN HẠNH QF26c1 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
370 A24066 PHẠM THỊ NGỌC ANH QM26e1 Nguyễn Thị Phương 0979897932
371 A24069 VŨ THỊ VÂN ANH QF26e2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
372 A24072 VŨ DUY LINH QF26g3 Nguyễn Hồng Nga 0936191268
373 A24080 VŨ LINH CHI QM26d1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
374 A24085 NGUYỄN THỊ HOA QA26g4 Đỗ Trường Sơn 01663817355
375 A24101 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG QF26e2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
376 A24112 NGUYỄN THỊ TRINH QA26g4 Lê Thanh Nhàn 0916087053
377 A24113 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN QF26e2 Mai Thanh Thủy 0914501234
378 A24116 HOÀNG KHẮC HOÀNG QF26e2 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
379 A24132 ĐẶNG NGỌC TRÂM QA26g5 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
380 A24134 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LY QF26e2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
381 A24166 PHÙNG THỊ MINH THU QA26g5 Nguyễn Thị Thu Trang 0904695587
382 A24167 TRỊNH THÁI BÌNH QE26d2 Vũ Đức Hiếu 0976679406
383 A24176 NGUYỄN HÀ TRANG QF26e2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
384 A24182 NGUYỄN VĂN LINH QE26d2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
385 A24185 NGUYỄN THỊ THUỶ QF26e2 Mai Thanh Thủy 0914501234
386 A24210 NGUYỄN CÔNG HẬU QF26d2 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
387 A24212 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG QA26d3 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
388 A24213 NGUYỄN MAI PHƯƠNG THẢO QA26d3 Ngô Thị Quyên 0904559360
389 A24222 VŨ THỊ NGUYỆT QE26d3 Vũ Thị Tuyết 0904349463
390 A24252 NGUYỄN THANH HUY QF26d2 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
391 A24286 TRẦN VÂN  ANH QA26g5 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646


Tin mới

Các tin khác