THÔNG BÁO Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp học kỳ III, năm học 2014-2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp học kỳ III, năm học 2014-2015

Khoa Kinh tế - Quản lý thông báo Danh sách điểm khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ III, năm học 2014-2015. Sinh viên xem danh sách điểm tại đây.

 

KHOA KTQLVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.