DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NHÓM 1 NĂM 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA KINH TẾ - QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP

TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NHÓM 1 NĂM 2014 - 2015

 

- Sinh viên liên lạc với GVHD: Từ ngày 12/08/2014 - 30/08/2014

 

- GVHD nộp danh sách sinh viên bị cấm thi do không liên lạc: Ngày 03/09/2014

 

- Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD vào đầu tuần 10: Ngày 06/10/2014 - 08/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

STT

Mã SV

Họ đệm

Tên

Lớp CN

Giáo viên hướng dẫn

Điện thoại

1

A09452

Nguyễn Đăng

Quân

QB19d3

Trần Thùy Linh

0937716666

2

A09920

Ngô Thị Lâm  

Phượng

QB19d3

Trần Thùy Linh

0937716666

3

A10182

Vũ Thanh

Huyền

QA19d4

Đoàn Thị Hồng Nhung

0936195775

4

A10495

Nguyễn Lệ

Hằng

QA19e5

Đoàn Thị Hồng Nhung

0936195775

5

A10510

Bùi Huyền

Trang

NE19d, QM19c

Vũ Thị Tuyết

0904349463

6

A10852

Nguyễn Thị Nguyên

Hương

QB20c1

Trần Thùy Linh

0937716666

7

A11532

Nguyễn Thị

Thùy

QA20d3

Đoàn Thị Hồng Nhung

0936195775

8

A11792

Hoàng Phi

Long

QB20g7

Trần Thùy Linh

0937716666

9

A11907

Thân Thị Thanh

Trà

QA20e2

Đoàn Thị Hồng Nhung

0936195775

10

A12641

Đặng Thị Thu

Phương

QA21a1

Đoàn Thị Hồng Nhung

0936195775

11

A12676

Lê Hoàng

Hải

QA21a1

Nguyễn Thanh Huyền

0983770520

12

A13830

Ngô Đức

Anh

QB21a1

Trần Thùy Linh

0937716666

13

A14443

Trần Thị

Hồng

QB22g1

Phạm Thị Bảo Oanh

0984720333

14

A14476

Chu Chí

Chung

QA22g3

Nguyễn Thanh Huyền

0983770520

15

A14740

Vũ Hồng

Nhung

QB22c2

Nguyễn Thị Thúy

0986775992

16

A14983

Vũ Phương

Thảo

QM22c1

Nguyễn Duy Thành

01696438988

17

A15106

Nguyễn Minh

Hoàng

QB22a2

Nguyễn Thị Thúy

0986775992

18

A15117

Nguyễn Ngọc

ánh

QB22d3

Nguyễn Thị Thúy

0986775992

19

A15208

Bùi Phương

Thúy

QB22e2

Phạm Thị Bảo Oanh

0984720333

20

A15339

Nguyễn Thanh

Giang

QB22b3

Nguyễn Thị Thúy

0986775992

21

A15652

Vũ Hiền

Lương

QB22g4

Phạm Thị Bảo Oanh

0984720333

22

A15667

Nguyễn Thu

Hương

QB22c5

Nguyễn Thị Thúy

0986775992

23

A15686

Trần Quốc

Việt

QB22d4

Phạm Thị Bảo Oanh

0984720333

24

A15718

Từ Mạnh

Thắng

QA22e2

Nguyễn Thanh Huyền

0983770520

25

A15744

Mạc Thị Hồng

Ngọc

QA22c3

Nguyễn Thanh Huyền

0983770520

26

A15776

Lê Đình

Tân

QA22g3

Nguyễn Thanh Huyền

0983770520

27

A16044

Tạ Minh

Đức

QB23g1

Nguyễn Thị Thanh Thảo

0914308622

28

A16136

ứng Thị Thu

Giang

QB23e1

Lê Thị Kim Chung

0978268456

29

A16266

Đỗ Hiếu

Tùng

QE23a1

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

30

A16270

Khiếu Thanh

Hằng

QA23g1

Vũ Thị Kim Lan

0912750997

31

A16393

Trần Thanh

Huyền

QE23g1

Vương Thị Thanh Trì

0912600845

32

A16418

Lê Linh

Trang

QB23d1

Lê Thị Kim Chung

0978268456

33

A16455

Trần Khánh

Vân

QE23g1

Vương Thị Thanh Trì

0912600845

34

A16461

Trần Nhật

Quang

QB23b1

Phạm Thị Bảo Oanh

0984720333

35

A16510

Nguyễn Thu

Hằng

QB23c3

Lê Thị Hà Thu

0983035946

36

A16518

Nguyễn Anh

Sơn

QB23g10

Nguyễn Thị Thanh Thảo

0914308622

37

A16520

Nguyễn Diệu

Linh

QA23e1

Đào Diệu Hằng

0904507633

38

A16630

Nguyễn Lê Tuấn

Hiệp

QB23c4

Lê Thị Hà Thu

0983035946

39

A16734

Phạm Thị Thu

Hải

QB23c4

Nguyễn Phương Mai

0988902710

40

A16759

Nguyễn Quang

Vinh

QB23g3

Nguyễn Thị Thanh Thảo

0914308622

41

A16797

Nguyễn Thành Hương

Trang

QE23c1

Vương Thị Thanh Trì

0912600845

42

A16816

Nguyễn Thị Diệu

Huyền

QE23b1

Vũ Thị Tuyết

0904349463

43

A16839

Nguyễn Thị

Mai

QM23g1

Nguyễn Duy Thành

01696438988

44

A16850

Nguyễn Thuỳ

Linh

QB23g4

Vũ Đức Hiếu

0976679406

45

A16876

Đỗ Ngọc Minh

Khuê

QB23g4

Vũ Đức Hiếu

0976679406

46

A16892

Nguyễn Thị Hạnh

Quyên

QB23g4

Vũ Đức Hiếu

0976679406

47

A16906

Đinh Xuân

Chiến

QB23g4

Vũ Đức Hiếu

0976679406

48

A16963

Dương Thuý        

Nga

QB23c6

Nguyễn Phương Mai

0988902710

49

A17153

Nguyễn Quỳnh

An

QB23g5

Vũ Đức Hiếu

0976679406

50

A17239

Đặng Thị

Dinh

QB23g5

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

51

A17249

Nguyễn Quang

Minh

QB23b3

Phạm Thị Bảo Oanh

0984720333

52

A17316

Đỗ

Lăng

QE23g2

Phạm Long Châu

0983505584

53

A17384

Nguyễn Tiến

Long

QB23c7

Nguyễn Phương Mai

0988902710

54

A17412

Lương Ngọc

Huyền

QB23c8

Nguyễn Phương Mai

0988902710

55

A17414

Bùi Hải

An

QB23g6

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

56

A17473

Đặng Mai

Ly

QB23c8

Trịnh Thị Thu Hằng

0936625999

57

A17500

Lê Trang

Linh

QB23c8

Trịnh Thị Thu Hằng

0936625999

58

A17530

Nguyễn Thuý

Ngọc

QB23e3

Nguyễn Thị Thanh Thảo

0914308622

59

A17556

Lê Thị Ngọc

Anh

QB23c8

Trịnh Thị Thu Hằng

0936625999

60

A17572

Phạm Linh

Hương

QB23d3

Lê Thị Kim Chung

0978268456

61

A17612

Phạm Thị Thanh

Huyền

QB23b3

Lê Thị Hà Thu

0983035946

62

A17621

Lý Minh

Đức

QB23c9

Trịnh Thị Thu Hằng

0936625999

63

A17636

Đào Trung

Hiếu

QE23a1

Vũ Thị Tuyết

0904349463

64

A17651

Vũ Thị Minh

Phương

QB23b4

Lê Thị Hà Thu

0983035946

65

A17675

Nguyễn Thanh

Hằng

QA23a1

Đào Diệu Hằng

0904507633

66

A17733

Nguyễn Thu

Giang

QA23c4

Đào Diệu Hằng

0904507633

67

A17738

Trịnh Thu

Trang

QB23c9

Trịnh Thị Thu Hằng

0936625999

68

A17794

Ngô Thị Thúy

Hường

QB23b4

Lê Thị Hà Thu

0983035946

69

A17803

Nguyễn Thanh

Huyền

QA23c5

Đào Diệu Hằng

0904507633

70

A17816

Nguyễn Việt

Hưng

QE23g1

Phạm Long Châu

0983505584

71

A17820

Nguyễn Thu

QB23c5

Nguyễn Phương Mai

0988902710

72

A17907

Nguyễn Đình

Tuấn

QB23e1

Lê Thị Kim Chung

0978268456

73

A17973

Hoàng Minh

Đức

QE23c2

Vương Thị Thanh Trì

0912600845

74

A18034

Nguyễn Thị Huyền

Nga

QB23e4

Nguyễn Thị Thanh Thảo

0914308622

75

A18063

Bùi Hoàng

Phương

QE23a1

Vũ Thị Tuyết

0904349463

76

A18107

Trần Minh

Thu

QA23c5

Đào Diệu Hằng

0904507633

77

A18110

Lê Phương

Thanh

QF23c5

Chu Thị Thu Thủy

0913504109

78

A18137

Vũ Thị

Hồng

QB23d4

Lê Thị Kim Chung

0978268456

79

A18138

Vũ Quang

Huy

QB23g9

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

80

A18162

Tạ Quang

Anh

QB23c11

Lê Thị Hà Thu

0983035946

81

A18165

Bùi Lan

Phương

QA23g4

Vũ Thị Kim Lan

0912750997

82

A18168

Đặng Thu

Ly

QM23c4

Nguyễn Duy Thành

01696438988

83

A18193

Nguyễn Thị Vân

Anh

QA23g4

Vũ Thị Kim Lan

0912750997

84

A18250

Đoàn Văn

Thành

QE23g2

Phạm Long Châu

0983505584

85

A18251

Trần Thị Trúc

Quỳnh

QE23g2

Phạm Long Châu

0983505584

86

A18256

Nguyễn Mai

Phương

QM23g1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

87

A18257

Nguyễn Cao Huyền

QB23g9

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

88

A18272

Trần Danh

Trọng

QB23g9

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

89

A18301

Đào Xuân

Quý

QB23g5

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

90

A18318

Đặng Yến

Khanh

QE24a1

Trương Đức Thao

0904281828

91

A18335

Nguyễn Anh

QF24g2

Vũ Lệ Hằng

0942777829

92

A18349

Trần Diệu

Ngọc

QA24c1

Mai Thanh Thủy

0914501234

93

A18373

Lương Bích        

Hồng

QB24g1

Nguyễn Hồng Nga

0936191268

94

A18387

Giáp Ngọc          

Xương

QM24d1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

95

A18389

Phạm Thanh

Nhàn

QA24b1

Vũ Thị Kim Lan

0912750997

96

A18396

Nho Hoàng

Anh

QB24b1

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

97

A18399

Phạm Thu

Hoà

QB24c1

Đỗ Trường Sơn

01663817355

98

A18406

Đặng Thị Mai

Phương

QB24g1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

99

A18407

Ngô Vân            

Anh

QB24d1

Trịnh Trọng Anh

01232191234

100

A18409

Nguyễn Quốc

Huy

QB24g1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

101

A18413

Phạm Thành

Công

QE24g1

Nguyễn Bảo Tuấn

0978782022

102

A18419

Mai Thị Hoàng

Ngân

QB24g1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

103

A18424

Nguyễn Thuỳ

Dương

QB24c1

Đỗ Trường Sơn

01663817355

104

A18428

Đinh Tú

Uyên

QB24d1

Trịnh Trọng Anh

01232191234

105

A18440

Nguyễn Thái

Như

QA24c1

Mai Thanh Thủy

0914501234

106

A18449

Nguyễn Tuấn

Anh

QB24g1

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

107

A18451

Mai Thuỳ

Dương

QA24a1

Vũ Thị Kim Lan

0912750997

108

A18461

Mai Huyền

Trang

QE24c1

Lê Thị Hạnh

01673082717

109

A18479

Mai Xuân

Nguyên

QB24d1

Trịnh Trọng Anh

01232191234

110

A18480

Nguyễn Thuỳ

Linh

QA24c1

Mai Thanh Thủy

0914501234

111

A18492

Nguyễn Thị

Thảo

QA24g2

Nguyễn Thanh Thủy

0982476586

112

A18493

Nguyễn Thùy

Ngân

QA24g1

Nguyễn Thanh Thủy

0982476586

113

A18513

Trần Thị Mỹ

Linh

QB24d1

Nguyễn Hoàng Minh Thủy

01686165196

114

A18541

Đỗ Ngọc

Linh

QB24b1

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

115

A18548

Nguyễn Hà

Anh

QB24b1

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

116

A18595

Lê Hương

Giang

QB24c2

Đỗ Trường Sơn

01663817355

117

A18615

Nguyễn Trà

Mi

QA24d1

Nguyễn Thanh Thủy

0982476586

118

A18619

Đoàn Duy

Thành

QE24g1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

119

A18623

Trịnh Thị

Trang

QE24g1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

120

A18629

Nghiêm Thị

Huyền

QA24c2

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

121

A18639

Lê Thị Hồng

Nhung

QA24g3

Nguyễn Thanh Thủy

0982476586

122

A18642

Hà Thuý

Anh

QB24a1

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

123

A18645

Nguyễn Thị Minh

Anh

QB24g2

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

124

A18702

Nguyễn Thị Huyền

Trang

QA24g2

Nguyễn Thanh Thủy

0982476586

125

A18704

Bùi Hoài

Linh

QF24c1

Ngô Thị Quyên

0904559360

126

A18735

Nguyễn Thanh

Mai

QB24b1

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

127

A18739

Phạm Quỳnh

Vân

QB24c3

Đỗ Trường Sơn

01663817355

128

A18756

Nguyễn Bích

Ngọc

QE24g1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

129

A18758

Hà Trọng

Thăng

QB24g2

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

130

A18760

Trịnh Bảo

Quyên

QA24g1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

131

A18771

Trịnh Ngọc

Quang

QE24c1

Lê Thị Hạnh

01673082717

132

A18779

Nguyễn Khánh

Linh

QA24c1

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

133

A18804

Ngô Thị Hải

Yến

QA24c1

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

134

A18819

Nguyễn Thị Huyền

Trang

QB24e1

Nguyễn Hoàng Minh Thủy

01686165196

135

A18851

Nguyễn Mai

Trang

QB24c3

Đỗ Trường Sơn

01663817355

136

A18869

Phạm Minh

Công

QE24e1

Nguyễn Bảo Tuấn

0978782022

137

A18875

Nguyễn Thị Hương

Giang

QA24c2

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

138

A18891

Vũ Hà

Anh

QM24g2

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

139

A18892

Lê Phương

Thảo

QB24a1

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

140

A18893

Lê Thị Hà

Phương

QB24e1

Nguyễn Hoàng Minh Thủy

01686165196

141

A18910

Nguyễn Thị Thuỳ

Trang

QB24c3

Đỗ Trường Sơn

01663817355

142

A18911

Trần Thu

Phương

QB24c3

Đỗ Trường Sơn

01663817355

143

A18913

Nguyễn Thị Lê

Phương

QA24b1

Mai Thanh Thủy

0914501234

144

A18916

Thái Hoàng

Anh

QB24b2

Nguyễn Hồng Nga

0936191268

145

A18936

Nguyễn Thị Quỳnh

QF24b1

Chu Thị Thu Thủy

0913504109

146

A18945

Nguyễn Tuấn

Anh

QE24a1

Trương Đức Thao

0904281828

147

A18955

Phạm Hoàng

Sơn

QE24a1

Trương Đức Thao

0904281828

148

A19002

Lương Thuỳ

Trang

QF24b1

Chu Thị Thu Thủy

0913504109

149

A19023

Nguyễn Anh

Thư

QB24b2

Nguyễn Hồng Nga

0936191268

150

A19026

Lưu Thu

Hồng

QB24b2

Nguyễn Hồng Nga

0936191268

151

A19052

Nguyễn Thị Thảo

Anh

QB24b2

Nguyễn Hồng Nga

0936191268

152

A19067

Vũ Nhật

Nam

QB24b2

Nguyễn Hồng Nga

0936191268

153

A19087

Trần Thị Hải

QA24e1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

154

A19092

Cao Thị Mai

Chi

QA24g1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

155

A19093

Nguyễn Thị Thu

Hiền

QA24d1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

156

A19094

Nguyễn Trung

Anh

QF24b1

Chu Thị Thu Thủy

0913504109

157

A19103

Nguyễn Thùy

Dương

QB24a1

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

158

A19104

Trần Thị Ngọc

ánh

QB24e2

Nguyễn Hoàng Minh Thủy

01686165196

159

A19107

Vũ Thu

Hằng

QE24g1

Nguyễn Thị Thùy Trang

0915183163

160

A19129

Trương Bình

Trọng

QB24c4

Đỗ Trường Sơn

01663817355

161

A19156

Tạ Hoàng

Lân

QB24d2

Nguyễn Hoàng Minh Thủy

01686165196

162

A19157

Hoàng Thu

Thủy

QA24g2

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

163

A19160

Trần Phương

Mai

QF24d1

Ngô Thị Quyên

0904559360

164

A19161

Nguyễn Thuỳ

Vinh

QF24d1

Ngô Thị Quyên

0904559360

165

A19177

Nguyễn Minh

Nguyệt

QB24c4

Lê Thanh Nhàn

0916087053

166

A19192

Nguyễn Linh

Chi

QB24c4

Lê Thanh Nhàn

0916087053

167

A19198

Đặng Thị Kim

Oanh

QB24b2

Nguyễn Thị Lan Anh

0989193710

168

A19216

Hoàng Thị Ngọc

ánh

QM24e1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

169

A19219

Nguyễn Minh

Thảo

QB24c4

Lê Thanh Nhàn

0916087053

170

A19261

Đoàn Thủy

Tiên

QA24d1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

171

A19280

Phạm Thu

Hương

QB24g3

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

172

A19293

Phạm Thị

Quyên

QB24g3

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

173

A19311

Đỗ Thị Hải

Hạnh

QA24g1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

174

A19314

Trần Thị Thanh

Hải

QB24c5

Lê Thanh Nhàn

0916087053

175

A19330

Nguyễn Quỳnh

Giang

QB24c5

Lê Thanh Nhàn

0916087053

176

A19333

Nguyễn Thu

Trang

QB24c5

Lê Thanh Nhàn

0916087053

177

A19353

Nguyễn Thị

Nga

QB24e2

Nguyễn Hoàng Minh Thủy

01686165196

178

A19365

Bùi Mai

Anh

QB24c5

Lê Thanh Nhàn

0916087053

179

A19376

Nguyễn Thu

Huyền

QA24g2

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

180

A19381

Phạm Thanh

QF24d3

Vũ Lệ Hằng

0942777829

181

A19387

Phạm Minh

Châu

QB24a2

Vũ Ngọc Thắng

0987495789

182

A19389

Nguyễn Thị Vân

Anh

QA24g1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

183

A19394

Trần Thị Vân

Anh

QB24c5

Lê Thanh Nhàn

0916087053

184

A19479

Thái Thị Mai

Hoa

QB24c5

Lê Thanh Nhàn

0916087053

185

A19563

Thành Ngọc

Khánh

QB24e1

Nguyễn Hoàng Minh Thủy

01686165196

186

A19584

Phạm Mạnh          

Tiến

QB24c5

Lê Thanh Nhàn

0916087053

187

A19603

Nguyễn Thị Kim

Cúc

QB24c5

Lê Thanh Nhàn

0916087053

188

A19652

Nguyễn Thị Thùy

Dung

QF24c2

Ngô Thị Quyên

0904559360

189

A19665

Trần Vân

Anh

QB24b3

Nguyễn Thị Lan Anh

0989193710

190

A19695

Nguyễn Lương

Thiện

QE24c2

Lê Thị Hạnh

01673082717

191

A19708

Phạm Tố

Lan

QE24c2

Lê Thị Hạnh

01673082717

192

A19720

Phan Thị

Hương

QB24g4

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

193

A19721

Trần Thanh

Hiền

QB24b3

Nguyễn Thị Lan Anh

0989193710

194

A19736

Nguyễn Cẩm

Ngọc

QB24b3

Nguyễn Thị Lan Anh

0989193710

195

A19755

Vũ Mai

Anh

QA24e2

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

196

A19778

Vũ Hải

QB24b3

Nguyễn Thị Lan Anh

0989193710

197

A19811

Phạm Thu

Trang

QB24e2

Nguyễn Hoàng Minh Thủy

01686165196

198

A19831

Trần Quốc

Tuấn

QB24g4

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

199

A19836

Đào Khánh

Linh

QF24c4

Ngô Thị Quyên

0904559360

200

A19843

Vũ Thị Ngọc

Uyên

QE24c2

Nguyễn Bảo Tuấn

0978782022

201

A19845

Nguyễn Hữu

Hoàn

QB24g4

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

202

A19846

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

QB24b3

Đỗ Trường Sơn

01663817355

203

A19854

Đinh Thị Thuỳ

Linh

QB24e2

Nguyễn Hồng Nga

0936191268

204

A19855

Nguyễn Thị Hà

Ly

QE24b1

Trương Đức Thao

0904281828

205

A19857

Nguyễn Thị

Cúc

QB24g4

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

206

A19863

Vương Thị Thanh

Thảo

QA24c1

Nguyễn Thu Hoài

0913345915

207

A19871

Vũ Hoài

Anh

QB24c6

Trịnh Trọng Anh

01232191234

208

A19872

Vũ Bình

Giang

QA24b1

Mai Thanh Thủy

0914501234

209

A19883

Tùng

QB24g4

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

210

A19892

Nguyễn Văn

Tân

QB24g4

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

211

A19897

Nguyễn Thị

Tình

QA24d2

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

212

A19898

Trần Thị

Hằng

QA24g3

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

213

A19921

Đỗ Thu

Trang

QA24c3

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

214

A19932

Lê Mai

Khanh

QF24g5

Vũ Lệ Hằng

0942777829

215

A19936

Phạm Kiều

My

QB24c6

Trịnh Trọng Anh

01232191234

216

A19950

Phạm Hồng

Hạnh

QB24b3

Đỗ Trường Sơn

01663817355

217

A19977

Nguyễn Tuấn

Ngọc

QB24c7

Trịnh Trọng Anh

01232191234

218

A19984

Nguyễn Thị Thu

Hằng

QB24g4

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

219

A19994

Nguyễn Quang

Trung

QA24e1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

220

A20002

Lưu Trường

Thành

QE24g1

Lê Huyền Trang

0982459188

221

A20005

Nguyễn Long

Giang

QM24a1

Nguyễn Tường Minh

0932244499

222

A20017

Vũ Thị Quỳnh

Anh

QF24g5

Vũ Lệ Hằng

0942777829

223

A20059

Nguyễn Thùy

Dung

QE24e1

Nguyễn Bảo Tuấn

0978782022

224

A20077

Nguyễn Thị

Thư

QA24g3

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

225

A20091

Vương Thị Ngọc

ánh

QB24g5

Nguyễn Thị Tuyết

0974393587

226

A20104

Phạm Thị

Huyền

QB24g5

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

227

A20118

Nguyễn Quốc

Phong

QB24g5

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

228

A20126

Nguyễn Quang

Tuấn

QB24e2

Nguyễn Hồng Nga

0936191268

229

A20175

Vũ Hải Bình

Nguyên

QA24c3

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

230

A20205

Nguyễn Phương Trà

My

QB24a2

Nguyễn Thị Vân Nga

0903246355

231

A20221

Lê Thúy

Vy

QB24d3

Nguyễn Hoàng Minh Thủy

01686165196

232

A20229

Nguyễn Thị Thu

Quỳnh

QB24b3

Đỗ Trường Sơn

01663817355

233

A20245

Trần Hoàng

Anh

QE24g2

Lê Huyền Trang

0982459188

234

A20247

Phí Thị Phương

Thảo

QB24g5

Nguyễn Thị Lan Anh

0989193710

235

A20251

Trần Minh

Hải

QB24g5

Nguyễn Thị Lan Anh

0989193710

236

A20258

Nguyễn Thị Việt

Tâm

QB24g5

Nguyễn Thị Lan Anh

0989193710

237

A20263

Nghiêm Thành

QM24g2

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

238

A20279

Nguyễn Công

Vụ

QE24g2

Lê Huyền Trang

0982459188

239

A20281

Nguyễn Đức

Anh

QE24g2

Lê Huyền Trang

0982459188

240

A20282

Nguyễn Văn

Tuân

QB24g5

Trịnh Trọng Anh

01232191234

241

A20283

Mai Thanh

Tùng

QE24g2

Nguyễn Duy Thành

01696438988

242

A20285

Đặng Thị Thu

Hường

QB24g5

Trịnh Trọng Anh

01232191234

243

A20286

Phạm Thị Phương

Thanh

QB24g5

Nguyễn Thị Thu Trang

0904695587

244

A20310

Đinh Ngọc

Anh

QF24b1

Chu Thị Thu Thủy

0913504109

245

A20450

Đinh Thu

Trang

QA25a1

Nguyễn Thị Hồng Anh

0968224054

246

A20531

Hoàng

Anh

QM25b1

Nguyễn Thị Liên Hương

0985609987

247

A20581

Nguyễn Tùng

Lâm

QF25c1

Vũ Lệ Hằng

0942777829

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.