THÔNG BÁO: Lịch thi cuộc thi Sinh viên giỏi Toán

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Lịch thi cuộc thi Sinh viên giỏi Toán

Ban Tổ chức cuộc thi Sinh viên giỏi Toán thông báo lịch thi cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h, Chủ Nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2012.

- Phòng thi: B101, B103, B105.

Lưu ý:

- Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h45 để làm thủ tục dự thi.

- Thí sinh xem danh sách dự thi trước khi vào phòng thi để tránh nhầm phòng thi.

Thí sinh chú ý theo dõi lịch thi, đến dự thi đúng thời gian và địa điểm.

                                                                        BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                                                                           SINH VIÊN GIỎI TOÁNVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.