THÔNG BÁO: V/v tổ chức cuộc thi sinh viên giỏi toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   3 tháng 12   năm 2012

THÔNG BÁO

V/v tổ chức cuộc thi sinh viên giỏi toán

          Để động viên phong trào học toán của sinh viên trong trường và chuẩn bị cho kỳ thi OLYMPIC Toán các trường Đại học vào tháng 4/2013. Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Ban tổ chức thi sinh viên giỏi Toán thông báo về cuộc thi như sau:

I. Môn thi:

          1. Lôgic và suy luận toán học (Theo chương trình các môn: Logic và suy luận toán hoc; logic- suy luận và kỹ thuật đếm; Toán cơ sở);

          2. Đại số tuyến tính (Theo chương trình các môn: Đại số tuyến tính; Đại số tuyến tính giải tích và ứng dụng);

          3. Giải tích (Theo chương trình các môn: Giải tích 1; Đại số tuyến tính giải tích và ứng dụng);

          II. Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên Trường Đại học Thăng Long.

          Sinh viên các khóa 24 đăng ký tại các câu lạc bộ hoặc đăng ký trực tiếp qua địa chỉ email: trantien0201@ gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0943839666.

          Sinh viên khóa 25 đăng ký theo lớp hoặc đăng ký trực tiếp qua địa chỉ: trantien0201@ gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0943839666.

III. Hình thức thi, thời gian đăng ký, thời gian thi:

- Hình thức: Thi viết (thời gian: 120 phút)

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 5/12/2012 đến hết ngày 21/12/2012

- Thời gian thi: 8h00 ngày 23/12/2012.

IV. Cơ cấu giải thưởng cho từng môn thi:

                                                - Giải nhất (9-10 điểm);

                                                - Giải nhì; (7-8 điển);

                                                - Giải ba; (6-7 điểm);

                                                - Giải khuyến khích.

Sinh viên đạt giải sẽ được nhà trường cấp giấy khen, phần thưởng về vật chất (tổng số giải là 15 triệu đồng), sẽ được cộng điểm theo quy định của nhà trường và được xét chọn vào đội tuyển của trường tham dự kỳ thi OLIMPIC.

Ban tổ chức thông báo để sinh viên trong trường tích cực tham gia dự thi.      

BAN TỔ CHỨC

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI  

TT

Họ và tên

Mã sinh viên

Lớp

Môn thi

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.