THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TOÁN LOGIC

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

KHOA TOÁN - TIN HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

BỘ MÔN TOÁN

 

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TOÁN LOGIC

 

Lớp Bài tập Logic và suy luận toán học 8.2 (học tại phòng B410) nghỉ học buổi thứ sáu, giờ 3 – 4, ngày 26/02/2016 do giảng viên bị mệt.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.