THÔNG BÁO: Lịch học bù môn Toán tài chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

KHOA TOÁN - TIN HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

BỘ MÔN TOÁN

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013               

THÔNG BÁO

Lịch học bù môn Toán tài chính

LỚP

LỊCH HỌC BÙ

PHÒNG

HỌC

LÝ DO

GIÁO VIÊN

TOÁN TÀI CHÍNH BT4.1

(THỨ TƯ GIỜ 6-7, PHÒNG 506)

CHỦ NHẬT NGÀY 5/1/2014

GIỜ 6-7

 

B206

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

LÊ YÊN HỒNG

 

Ghi chú: Lịch học cũ vào Chủ Nhật (29/12/2013) nhưng vì chưa học lý thuyết nên thay đổi lại.

BỘ MÔN TOÁNVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.