THÔNG BÁO: V/v Nghỉ học các lớp do giáo viên BM Toán dạy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN TOÁN

          Hà Nội, ngày 13 tháng 12   năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ học các lớp do giáo viên BM Toán dạy

Bộ môn Toán xin thông báo: Tất cả các lớp học do các giáo viên của bộ môn Toán giảng dạy sẽ nghỉ vào ngày 16/12/2013. Lịch học bù bộ môn sẽ thông báo sau.

BỘ MÔN TOÁNVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.