THÔNG BÁO Về môn Kỹ năng CNTT cơ bản (IS009)

 

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN K28

Về môn Kỹ năng CNTT cơ bản (IS009)

1. Môn Kỹ năng CNTT cơ bản

Môn Kỹ năng CNTT cơ bản (IS009) là học phần tiên quyết của các môn học: Kỹ năng soạn thảo văn bản (KNSTVB), các các môn Xác suất thống kê hoặc Thống kê của các ngành. Nội dung của học phần là những kỹ năng CNTT cơ bản mà sinh viên đã được học ở cấp 3 hoặc đang sử dụng hàng ngày.

Môn học này không tích tín chỉ. Sinh viên chỉ cần thi “Đạt” để đăng ký học các môn tiếp theo.

Để đảm bảo tiến trình học tập, sinh viên K28 cần hoàn thành/“Đạt” môn Kỹ năng CNTT cơ bản (IS009) trong năm học thứ 1.

2. Tổ chức học

Để chuẩn hóa phần kiến thức này, nhà trường tổ chức khóa học trực tuyến miễn phí. Lịch hướng dẫn học như sau:

IS009CNTT

3. Tổ chức thi

Sinh viên K28 sẽ được tổ chức thi lần đầu theo lớp, sau 2 tuần kể từ ngày học. Sinh viên chưa đạt có thể thi lại hàng tuần, không hạn chế số lần với lệ phí thi 50.000 đồng/lần.

Sinh viên K28, đóng lệ phí thi trong buổi học đầu tiên.

Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Giang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Mobile: 0986 10 6996.

Hà Nội, ngày 27/02/2016

Giáo viên phụ trách

Hà Thu Giang

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.