THÔNG BÁO Dành cho sinh viên học KNSTVB, Excel, PowerPoint, Access học kỳ 1,nhóm 1, năm học 2015-2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN – TIN HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

Dành cho sinh viên học KNSTVB, Excel, PowerPoint, Access

học kỳ 1,nhóm 1, năm học 2015-2016

1. Buổi học đầu tiên của các môn nói trên có nhiều thông tin quan trọng và bài kiểm tra. Đề nghị các bạn đã đăng ký học môn này trong học kỳ 1, nhóm 1 KHÔNG NGHỈ buổi học đầu tiên.

2. Do phòng máy bận từ 03/08 – 06/08 nên tuần học đầu tiên như sau:

- Các lớp KNSTVB, Excelhọc thứ Sáu và thứ Bảy: Học bình thường;

- Các lớp KNSTVB, Excel, PowerPoint học thứ Hai và thứ Tư: NGHỈ & HỌC BÙ vào Chủ nhật ngày 09/08/2015 với cùng thời gian và phòng học như thời khóa biểu.

- Riêng lớp Excel.1&2: Học bù vào Chủ nhật ở phòng A703.

- Lớp Access nghỉ học tuần đầu.

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Giang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ 0986.10.69.96.

 

BỘ MÔN TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.