THÔNG BÁO V/v đăng ký khóa học hè về Web Service, Mobile, Embedded

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN – TIN HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v đăng ký khóa học hè về Web Service, Mobile, Embedded

I. Thông tin khoá học

-  Khoá học nằm trong dự án “Tăng cường môi trường giáo dục để phát triển nguồn nhân lực cho ngành CNTT tại Hà nội” do Sapporo IT Front (Nhật Bản) và VINASA (Việt nam) phối hợp tổ chức.

-  Khoá học bao gồm 10 ngày học với 3 nội dung:

+ Web Service

+ Mobile

+ Embedded

-  Khoá học do các giáo viên đã tham gia khoá đào tạo của Sapporo IT Front giảng dạy (các giáo viên của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia, Đại học FPT, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Thăng Long).

-  Sinh viên tham gia đến từ 5 trường đại học trên, mỗi trường có 6 sinh viên tham gia.

-  Cuối khoá học sinh viên được cấp chứng chỉ.

-  Sinh viên có thể thay thế cho môn thực tập.

-  Sinh viên không phải nộp học phí (trừ khi muốn thay thế môn thực tập thì phải nộp học phí theo môn học của nhà trường).

II. Thời gian và địa điểm

-  Thời gian: Từ 2/8/2015->14/8/2015.

-  Địa điểm: Đại học Bách Khoa Hà nội.

III. Yêu cầu về sinh viên

-  Đạt tổng số tín chỉ >=100 (tính đến hết kì 3 năm học 2014-2015).

-  Có khả năng về lập trình.

-  Có mong muốn làm khoá luận liên quan đến nội dung khoá học.

-  Có máy tính cá nhân cấu hình đủ để cài đặt môi trường lập trình di động (Cụ thể Android Studio).

-  Cam kết tham gia đầy đủ các buổi học.

IV. Đăng ký

-  Đăng ký bằng cách nộp bảng điểm tại Bộ môn Tin hpcj (gửi tại bàn cô Mai Nga). Trên bảng điểm ghi thêm tiêu đề “Đăng ký khoá học hè 2015”, thông tin về điện thoại và email.

-  Hạn đăng ký: Hết thứ Tư, ngày 01/07/2015.

-  Danh sách sinh viên được chọn tham gia khoá học sẽ được công bố sớm nhất để phân công đọc các tài liệu trước.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ giáo viên phụ trách: cô Mai Thúy Nga/ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

BỘ MÔN TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.