OPEN DAY LẦN THỨ NHẤT CỦA DỰ ÁN OPEN ROAD PHA 4

OPEN DAY LẦN THỨ NHẤT CỦA DỰ ÁN OPEN ROAD PHA 4

Ngày 18/04/2015, Trường Đại học Thăng Long cùng các thành viên thuộc dự án OpenRoad trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Trường Đại học Carnegie Mellon (Úc) về công nghệ mở đã tổ chức diễn đàn Open Day lần thứ nhất. Diễn đàn dành cho tất cả các cá nhân/cộng đồng/dự án phát triển phần mềm tự do nguồn mở, tri thức mở, dữ liệu mở, cũng như các công nghệ mở nói chung.

Tham gia diễn đàn Open Day lần thứ nhất của dự án Open Road pha 4, có đại diện của 23 đơn vị trực thuộc dự án và đông đảo các cá nhân, nhóm dự án quan tâm tới vấn đề phát triển phần mềm tự do nguồn mở. Được tổ chức theo mô hình OSDC - Open Source Developers Conference, Open Day đang tái khởi động và ra mắt phiên bản mới lần đầu tiên.

1 

Open Day 2015 đang tái khởi động và ra mắt phiên bản mới lần đầu tiên

Đối tượng mà diễn đàn Open Day lần thứ nhất hướng tới là các cá nhân/cộng đồng/dự án phát triển phần mềm tự do nguồn mở, tri thức mở, dữ liệu mở, cũng như các công nghệ mở nói chung. Mục đích tổ chức diễn đàn là nhằm giúp cho các bên tham gia chia sẻ ý tưởng cũng như các công việc đã, đang và dự định thực hiện; qua đó, kết nối những người cùng chia sẻ chung ý tưởng, công việc cùng tham gia đóng góp phát triển các ý tưởng, công việc cụ thể đó nói riêng và cộng đồng nguồn mở nói chung.

2 

Đông đảo cá nhân và nhóm dự án quan tâm tới tham dự diễn đàn Open Day 2015

 3

Mọi người thoải mái chia sẻ các ý tưởng để liên kết tạo thành một cộng đồng nguồn mở mạnh

Diễn đàn Open Day 2015 thu nhận nhiều ý tưởng mới lạ và thiết thực. Mọi đại biểu tham gia diễn đàn đều thảo luận hướng tới sự sáng tạo và tính “mở”. Là một sự kiện mang tính cộng đồng cao, diễn đàn Open Day lần thứ nhất giúp thúc đẩy tính liên kết và tương tác chặt chẽ giữa các cá nhân, cộng đồng nguồn mở, giúp cộng đồng những nhà phát triển, đóng góp phát triển nguồn mở tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Với tư cách là một thành viên của dự án Open Road pha 4, Trường Đại học Thăng Long cam kết luôn nỗ lực hết mình để thực hiện những sứ mệnh quan trọng đó.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.