THÔNG BÁO V/v đăng ký thực tập tốt nghiệp của sinh viên bộ môn tin học học kỳ 3 năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN – TIN HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BM TIN HỌC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký thực tập tốt nghiệp của sinh viên bộ môn tin học

học kỳ 3 năm học 2014-2015

Hiện tại có 2 đơn vị sẽ nhận sinh viên Trường Đại học Thăng Long đến thực tập, bao gồm:

(1) Các công ty thành viên OpenRoad;

(2) Công ty Bravo.

Link đăng ký thực tập tại:

https://docs.google.com/…/1m-9s6xOdR8U3v4vjQvyy5T…/viewform…

Lưu ý:

- Những sinh viên đã có cơ quan thực tập (hoặc đang đi làm) chọn “Đã có nơi thực tập”.

- Sinh viên nào đã đăng ký theo link trước không cần đăng ký lại. Nhóm sinh viên TC đã gửi danh sách không cần đăng ký tại đây.

- Thời hạn đăng ký: Trước 9h00, thứ Sáu, ngày 03/04/2015.

BM TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.