THÔNG BÁO Nghỉ học tuần đầu các môn tin học HKIII, năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN – TIN HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Nghỉ học tuần đầu các môn tin học HKIII, năm học 2014-2015

Bộ môn Tin học thông báo, sinh viên các lớp môn học sau đây sẽ nghỉ học tuần đầu:

-  Kỹ năng soạn thảo văn bản;

-  Ứng dụng Excel;

-  Ứng dụng Powerpoint;

-  Tin quản lý Access.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào tuần học đầu tiên sau Tết Nguyên đán 2015.

BM TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.