THÔNG BÁO Về thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2014-2015 và khóa luận tốt nghiệp tháng 12/2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN – TIN HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2014-2015 và khóa luận tốt nghiệp

tháng 12/2014

I. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

Những sinh viên đã đi thực tập trong học kỳ này nhưng chưa đăng ký được môn thực tập hoặc chưa đi thực tập mà muốn thực tập thì đăng ký tại form trong đường link sau đây trước 15h00 ngày 19/12/14:

https://docs.google.com/a/thanglong.edu.vn/forms/d/..../viewform.

II. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

Sinh viên xem Danh mục đề tài khóa luận tốt nghiệp tại đây. Nếu có nhu cầu đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên gửi email đến địa chỉ hòm thư của Bộ môn Tin học:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Trong thư ghi đầy đủ các nội dung sau đây:

- Họ và tên

- Mã sinh viên

- Lớp

- Điện thoại

- Email

- Đề tài

- Giáo viên hướng dẫn

Thời hạn đăng ký trước 15h00 ngày 19/12/14.

Chú ý: Nếu sinh viên đã có hướng nghiên cứu (có đề tài khóa luận tốt nghiệp) thì có thể gửi email đến hòm thư Bộ môn Tin học để bộ môn xét duyệt; Hoặc gặp trực tiếp giáo viên hướng dẫn để xin đề tài khóa luận tốt nghiệp theo khả năng và trình độ của mình. 

BỘ MÔN TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.