THÔNG BÁO: Semina về “Xây dựng hệ thống chữ ký điện tử áp dụng tại Đại học Thăng Long”

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHOA TOÁN - TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Semina về “Xây dựng hệ thống chữ ký điện tử áp dụng tại Đại học Thăng Long”

 

Thời gian: 14h-16h, thứ Năm 06/11/2014

Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 5 dãy nhà A

Nội dung:

1. Mô hình hệ thống chữ ký điện tử áp dụng tại Đại học Thăng Long

              - Giới thiệu về chữ ký điện tử (chữ ký số)

              - Các ứng dụng của chữ ký điện tử trong đời sống

              - Mô hình hệ thống chữ ký điện tử dự định áp dụng tại Đại học Thăng Long

2. Giới thiệu các hàm băm và lựa chọn hàm băm phù hợp:

              - Một số hàm băm thông dụng

              - Hai lớp hàm băm quen thuộc: MD và SHA

              - Lựa chọn một hàm băm để sử dụng trong dự án.

3. Hệ thống chứng thực CA và các khái niệm

              - Hệ thống chứng thực CA là gì?

              - Chuẩn X509 và ứng dụng nó trong mô hình chữ ký điện tử áp dụng tại Đại học Thăng Long

4. Thuật toán mã hóa khóa công khai áp dụng trong mô hình

5. Một số đề tài từ dự án

              - Xây dựng kho số nguyên tố lớn

              - Thuật toán về sinh số ngẫu nhiên

- Cải thiện thuật toán hàm băm

Kính mời các thầy cô Khoa Toán tin và sinh viên quan tâm tham dự.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.