THÔNG BÁO WORKSHOP: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN TIN HỌC

THÔNG BÁO WORKSHOP

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

 

Bộ môn Tin học phối hợp cùng SAP (http://www.sap.com/index.html) – Một trong những công ty phần mềm hàng đầu Châu Âu tổ chức buổi workshop giới thiệu một số giải pháp phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp.

1. Mục tiêu

- Giúp người nghe nhìn nhận vai trò Công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua các ứng dụng nghiệp vụ.

2. Đối tượng

           - Giảng viên và sinh viên khoa Toán –Tin

           - Giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế – Quản lý

3. Nội dung trình bày

- Chuyên gia của SAP sẽ trình bày 2 giải pháp: Mỗi giải pháp sẽ bao gồm phần giới thiệu slide + demo nhỏ với cách tiếp cận giúp người nghe hiểu thêm logic về mặt nghiệp vụ

+ Tổng quan giải pháp SAP ERP (Enterprise Resource Planning - Hoạch định nguồn tài nguyên doanh nghiệp)

+ Tổng quan giải pháp SAP CRM (Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hang)

4. Thời gian và địa điểm

            - Từ 14-17h, thứ sáu, ngày 07/11/2014

- Tại Đại học Thăng Long (Phòng cụ thể theo số lượng đăng ký nên sẽ được dán tại cửa Bộ môn Tin học A203 vào thứ 6).

5. Đăng ký và liên hệ

- Giáo viên và sinh viên tham dự vui lòng đăng ký vào mẫu form dưới đây trước thứ 5 ngày 06/11/2014 https://docs.google.com/forms/d/15BRaKtNkHBSsWesqRrafZd6wRGGRDkglCvSk_KBwDak/viewform?usp=send_form

- Cần biết thêm thông tin liên hệ Đỗ Xuân Hoàng (0987745162,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.