THÔNG BÁO V/v họp lớp sinh viên khoa Toán - Tin học (TI, TC, TE, TM)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN – TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014  

THÔNG BÁO

V/v họp lớp sinh viên khoa Toán - Tin học (TI, TC, TE, TM)

1. Thời gian: 17h30 – 18h30, thứ Sáu, ngày 12/09/2014.

-  Sinh viên khóa 26 bắt đầu họp từ 17h30

-  Sinh viên các khóa khác bắt đầu họp từ 18h30

2. Địa điểm: Phòng máy A705

3. Nội dung:

-  Thông báo kênh trao đổi trực tuyến giữa Bộ môn Tin học và sinh viên: facebook.com/groups/ToanTin-tlu;

-  Tư vấn học tập;

-  Kế hoạch học tập (K25, K26);

-  Thông báo kế hoạch thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp (K23, K24);

-  Giải đáp thắc mắc.

Để biết thêm thông tin chi tiết sinh viên liên hệ:

-  Chủ nhiệm ngành TC:

Thầy Cao Minh Khánh: 0986.160.522/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cô Duyên: 0973.652.748/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Chủ nhiệm ngành TE:

Cô Hà Thu Giang: 0986.106.996/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cô Phạm Kim Hoa: 0167.394.0542/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Chủ nhiệm ngành TI, TM:

Cô Mai Thúy Nga: 0912.645.677/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thị Huệ: 0917.865.639/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thầy Hòa: 0169.817.1013/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ghi chú: Trong buổi họp, sinh viên ghi lại thông tin của mình vào danh sách và ký điểm danh để chấm điểm rèn luyện.

BỘ MÔN TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.