THÔNG BÁO V/v hủy ép cứng môn học chuyên ngành của sinh viên bộ môn Tin học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN – TIN HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v hủy ép cứng môn học chuyên ngành của sinh viên bộ môn Tin học

Bộ môn Tin học thông báo, nhà trường chỉ đồng ý hủy ép cứng các môn học chuyên ngành đối với trường hợp các sinh viên của bộ môn Tin học chuyển khoa. Những trường hợp sinh viên chuyển khoa, cần hủy ép cứng môn học chuyên ngành cần đến văn phòng bộ môn Tin học để làm đơn xin hủy môn học (trong khoảng thời gian từ ngày 20/08/2014 đến 15h00 ngày 26/08/2014).

Lưu ý: Ngày 27/08/2014, Bộ môn Tin học sẽ tổng kết và chuyển toàn bộ đơn đăng ký hủy môn học cho Phòng Đào tạo. Vì vậy, Bộ môn Tin học sẽ không giải quyết cho các trường hợp khác sau 15h00 ngày 26/08/2014.

BỘ MÔN TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.