THÔNG BÁO Thông tin về lớp học môn học IS009 dành cho sinh viên khóa K26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN - TIN HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014  

THÔNG BÁO

Thông tin về lớp học môn học IS009 dành cho sinh viên khóa K26

Theo Quy định của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long ban hành ngày 17/06/2014, sinh viên khóa 26 cần “Đạt” môn IS009 Máy tính và Internet mới được đăng ký môn học sau:

- IS206 Kỹ năng soạn thảo văn bản.

Ngoài ra, các môn học sau sẽ có điều kiện tiên quyết là IS206 hoặc IS009 (Đạt):

- MA231 Xác suất thống kê ứng dụng;

- MA233 Xác suất thống kê Y học;

- MA232 Thống kê Xã hội học.

Do đó, đề nghị TẤT CẢ SINH VIÊN K26 cần học môn IS206 Kỹ năng soạn thảo văn bản NÊN ĐĂNG KÝ THI học kỳ III, nhóm 3, năm học 2013-2014.

1. Cách học môn học IS009 Máy tính và Internet

- Sinh viên được cung cấp đầy đủ tài liệu, nội dung, đề thi thử trên hệ thống đào tạo trực tuyến để sinh viên tự học và ôn tập.

- Sinh viên không phải trả học phí cho môn học này, chỉ trả lệ phí thi.

- Để được giải đáp các thắc mắc trong quá trình học, sinh viênnêntham gia group Facebook: https://www.facebook.com/groups/tlu.maytinh.internet/

Ngoài ra, nếu sinh viên có nhu cầu Bộ môn Tin học sẽ tổ chức một số buổi giải đáp thắc mắc.

2. Các bước đăng nhập hệ thống đào tạo trực tuyến

- Vào trang:

http://daotaotructuyen.thanglong.edu.vn/course/index.php?categoryid=2

- Chọn môn “Máy tính và Internet”

- Đăng nhập với User là mã sinh viên của bạn, Mật khẩu: mã sinh viên + tên bạn không dấu, không có họ và đệm.

VD: Bạn Hoàng Thu Hà, mã sinh viên: A01234 sẽ đăng nhập với User: A01234, mật khẩu: a01234ha

- Cửa sổ hỏi bạn có muốn tham gia khóa học không? à chọn Yes.

3. Đăng ký thi

- Sinh viên đăng ký thi trên hệ thống Đăng ký học online từ ngày 17/06/2014 đến ngày 23/06/2014.

4. Lịch thi dự kiến

- Dự kiến thi ngày 20/07/2014

- Ca thi cụ thể xem trong Lịch thi cá nhân của sinh viên.

Nội dung môn học vui lòng xem dưới đây.

Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Giang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Mobile: 0986.10.69.96.

BỘ MÔN TIN HỌC

* Giới thiệu môn học

Mã môn học: IS009

Tên môn học: Máy tính và Internet

Số tín chỉ: 0

Là môn tiên quyết của:

IS206 Kỹ năng soạn thảo văn bản;

            MA231 Xác suất thống kê ứng dụng;

            MA233 Xác suất thống kê Y học;

            MA232 Thống kê Xã hội học.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

Chuẩn hóa các kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết khi làm việc với Máy tính và Internet nhằm chuẩn bị tốt cho sinh viên trước khi học các môn học liên quan đến máy tính.

NỘI DUNG MÔN HỌC

I. Máy tính:

Mục tiêu:

Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về máy tính.

Nội dung:

1. Khái niệm cơ bản về máy tính

2. Các thành phần cơ bản của máy tính?

3. Hiểu về hệ điều hành?

4. Hiểu về chương trình ứng dụng?

II. Làm việc với Hệ điều hành Window 7

Mục tiêu:

Sinh viên biết cách làm việc với hệ điều hành Window 7, từ việc tổ chức file/ folder đến việc cài đặt/ gỡ bỏ và sử dụng một số các ứng dụng thường dùng như: 7zip, Foxit reader, Teamviewer, … Sinh viên làm chủ máy tính của mình, chuẩn bị tốt môi trường để làm việc/ học tập.

Nội dung:

1. Giao diện Desktop và Taskbar

2. Window Explorer

- Tour Window Explorer

- Làm việc với ổ đĩa

- Làm việc với thư mục/ folder

- Làm việc với tệp tin/ file

3. Control panel:

- Date & Time

- Device & Printer

- Personalization

- Program & Feature: Cài đặt và gỡ bỏ chương trình (7zip, thêm Font, Foxit Reader, Teamviewer, …)

- System

4. Các phím tắt thường dùng

5. Một số ứng dụng thường dùng: Nén và giải nén (7zip), file PDF, Teamviewer…

Thực hành

1. Thư mục (tạo, xóa, sửa, sao chép, di chuyển) (chú ý qui tắc đặt tên)

2. File (tạo một file bất kỳ từ chương trình, xóa, sửa, sao chép, di chuyển, kiểm soát vị trí lưu file Word)

3. Explorer/ My computer: Xem thông tin file, thư mục, máy tính, chụp màn hình, Tìm kiếm trong Window (Ctr + F)

4. Cài đặt/ gỡ bỏ chương trình (thêm Font, 7zip, Foxit Reader, Teamviewer, …)

5. Nén, giải nén

(Tình huống: yêu cầu soạn thảo trên 1 file nén  read only.Mục đích là phải giải nén trước khi dùng)

6. Làm việc với file pdf (xem, tìm kiếm, copy, highlight)

7. Chụp màn hình và lưu lại thành file

(sử dụng khi thực hành gặp lỗi, muốn hỏi GV thì cần chụp lại màn hình lỗi)

III. Mạng máy tính và Internet

Mục tiêu: Sinh viên nắm được các khái niệm về mạng máy tính và hiểu được một số thuật ngữ thường sử dụng trên Internet; biết cách làm việc trong mạng LAN và mạng Internet một cách an toàn; biết được các bước cần thiết cũng như các thiết bị cần thiết để thiết lập mạng Internet gia đình.

Nội dung:

1. Mạng máy tính

- Mạng máy tính là gì? Các thiết bị mạng? Phân loại mạng theo phạm vi? Mô hình mạng Clients – Servers?

- Làm việc trong mạng LAN (truy cập vào máy chủ/ máy tính khác trong mạng? Chia sẻ tài nguyên? Sử dụng máy in mạng?)

2. Internet

- Internet là gì?

- Internet được sử dụng như thế nào?

- Kết nối Internet

- Trình duyệt web

- Chiến lược và cơ chế tìm kiếm

- Internet security

- Truy cập mạng Internet từ nhà (hoặcThiết lập mạng Internet gia đình)

IV. Cuộc sống trực tuyến (Living online)

Mục tiêu: Sinh viên làm quen với các ứng dụng Internet: Email, mạng xã hội, lưu trữ và chia sẻ trực tuyến, ... Đặc biệt sinh viên cần sử dụng thành thạo:

- Email vì đây là kênh liên lạc chính giữa giáo viên và sinh viên trong quá trình học tập cũng như làm việc sau này.

- Hệ thống Đào tạo trực tuyến của ĐHTL, làm quen với việc cách tổ chức tài nguyên, bài giảng, cách học trên hệ thống này bởi vì tất cả các môn Tin học trong chương trình Đại học đều sử dụng kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và học trên lớp.

- Mạng xã hội: Tạo được trang cá nhân trên Facebook, tham gia các Group Face book của các môn Tin học.

Nội dung:

1. Email

2. Hệ thống Đào tạo trực tuyến TLU: đăng nhập hệ thống, đăng nhập khóa học (Enrollment),giao diện khóa học; cập nhật thông tin cá nhân: email, điện thoại; Assignment: Lấy yêu cầu bài tập &Nộp bài tập; Cách làm bài trắc nghiệm Quiz, kiểm tra kết quả; Quiz: Lấy yêu cầu bài tập &Nộp bài tập; Xem điểm tổng kết cuối cùng;

3. Mạng xã hội: Facebook

4. Lưu trữ và chia sẻ trực tuyến: khái niệm, tên một số dịch vụ loại này, chi tiết về Dropbox

5. Google document: doc, spreadsheet, form, ….

Thực hành:

1. Email: tạo hộp thư điện tử cho bản thân, thiết lập phần chữ ký, một số tình huống để gửi/ nhận thư.

2. Đào tạo trực tuyến: tất cả các thao tác học trực tuyến, thông tin giáo viên, tài nguyên môn học.

3. Mạng xã hội: Tạo được trang cá nhân trên Facebook, tham gia các Group Face book của các môn Tin học.

V. Soạn thảo văn bản

Mục tiêu:

Sinh viên nắm được cách gõ tiếng Việt, cách gõ dấu đúng chính tả, cách gõ tiếng Việt, phân biệt được ưu nhược điểm của 2 bảng mã TCVN và Unicode cũng như các thao tác soạn thảo văn bản cơ bản.

Nội dung:

1. Cách gõ tiếng Việt

2. Quy tắc gõ dấu câu đúng chính tả

3. Làm thế nào để gõ tiếng Việt

(TCVN, Unicode, phân biệt ưu nhược điểm, chuyển đổi giữa 2 kiểu bảng mã)

4. Cách soạn thảo VB (Cách chọn đoạn VB, copy (Ctr+C), cắt (Ctr + V), dán (Ctr + X)

Thực hành:

1. Cho một văn bản, tìm và đánh dấu các lỗi chính tả

2. Gõ một đoạn văn bản tiếng Việt với yêu cầu sử dụng bảng mã cho trước (TCVN)

3. Chuyển đoạn văn bản trên sang dạng dùng bảng mã Unicode

4. Copy, cắt, dán các đoạn văn bản.

CÁCH HỌC

- Sinh viên tự học với các học liệu, đề thi thử được cung cấp trên hệ thống đào tạo trực tuyến: http://daotaotructuyen.thanglong.edu.vn/course/index.php?categoryid=2

- Nếu có vấn đề thắc mắc sinh viên có thể hỏi trên Group Facebook của môn học: https://www.facebook.com/groups/tlu.maytinh.internet/

- Ngoài ra, nếu sinh viên có nhu cầu thì Bộ môn Tin học sẽ mở các lớp giải đáp thắc mắc.

ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

- Sinh viên làm bài thi gồm 3 phần:

Trắc nghiệm (10 phút) + Thực hành (30 phút) + Vấn đáp (10 phút)

- Cách tính tổng điểm và mức điểm “Đạt” sẽ được thông báo sau.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.