THÔNG BÁO Về các môn học hè 2014 cho sinh viên khoa Toán – Tin học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN – TIN HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO

Về các môn học hè 2014 cho sinh viên khoa Toán – Tin học

Bộ môn Tin học phối hợp với Trung tâm giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông Viettel (Tập đoàn Viễn thông Quân đội) tổ chức 02 lớp học hè cho sinh viên khoa Toán – Tin học:

01. Kiểm thử chất lượng phần mềm

02. Phát triển Java

I. Đăng ký:

- Điều kiện: Sinh viên đã tích lũy ≥ 90 tín chỉ (Tính cả kết quả của học kỳ III, năm học 2013-2014)

- Hình thức: Ghi danh qua địa chỉ http://bit.ly/lop-hoc-he-2014_TLU-Viettel

- Thời gian: Từ ngày 12/06/2014 - 21/06/2014

- Lưu ý: Sinh viên có thể đăng ký học đồng thời cả 2 môn trên

II. Thời gian và địa điểm học:

- Từ 14/07/2014 - 05/08/2014 (giờ học sẽ thông báo chi tiết sau)

- Địa điểm: Đại học Thăng Long

III. Quyền lợi & nghĩa vụ của học viên

a. Quyền lợi

- Lớp học do các giáo viên có nhiều kinh nghiệm của Viettel giảng dạy, thực hành trên các dự án thực tế

- Được cấp chứng chỉ của Viettel nếu hoàn thành khóa học (Chứng chỉ này sẽ được ưu tiên khi Viettel tuyển thực tập hoặc tuyển dụng nhân viên)

- Được chuyển đổi điểm thành môn Thực tập hoặc môn học tương ứng (Java cơ bản hoặc Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm)

b. Nghĩa vụ

- Tham gia khóa học đầy đủ, làm các bài tập về nhà

- Chấp hành các qui định trong lớp học theo sự quản lý của giáo viên giảng dạy (Viettel) và giáo viên quản lý lớp (Bộ môn Tin)

- Đóng học phí theo học phí môn học muốn chuyển đổi vào kì I năm học 2014-2015

Giáo viên quản lý lớp:

1. Nguyễn Mạnh Hùng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0904.18.33.83)

2. Trần Thị Huệ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0904.051.879)

BỘ MÔN TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.