THÔNG BÁO Danh sách các ứng viên ứng tuyển vị trí giảng viên bộ môn Tin học lọt vào vòng phỏng vấn lần 01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN – TIN HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN TIN HỌC

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO

Danh sách các ứng viên ứng tuyển vị trí giảng viên bộ môn Tin học

lọt vào vòng phỏng vấn lần 01

Bộ môn Tin học thông báo Danh sách các ứng viên ứng tuyển vị trí giảng viên bộ môn Tin học lọt vào vòng phỏng vấn lần 01 vào thứ Hai, ngày 09/06/2014. Ứng viên xem danh sách tại đây.

BỘ MÔN TIN HỌCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.