Giới thiệu

GIỚI THIỆU BỘ MÔN TIN HỌC

4Khoa Toán – Tin học, trong đó có Bộ môn Tin học, là khoa đầu tiên của Trường Đại học Thăng Long từ ngày đầu thành lập vào năm 1988. Danh tiếng và uy tín về chất lượng đào tạo của bộ môn Tin học, Trường Đại học Thăng Long ngày càng được công nhận thông qua trình độ và khả năng làm việc của sinh viên tốt nghiệp các khóa.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.