THÔNG BÁO V/v Đăng kí thi lại Môn dịch viết 1 (AE301) Học kỳ 3 nhóm 2 Năm học 2019-2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng kí thi lại Môn dịch viết 1 (AE301)

Học kỳ 3 nhóm 2 Năm học 2019-2020

Do có sự nhầm lẫn trong việc quy định sử dụng tài liệu thi môn Dịch viết (AE401), ca 4, ngày 2/7/2020, HKIII, nhóm 2, năm học 2019 - 2020 nên Bộ môn Ngôn ngữ Anh tổ chức đăng ký thi lại học phần này cho những sinh viên đã dự thi vào thời gian trên.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 18:00 ngày 6/7/2020 đến 12:00 ngày10/7/2020

Cách thức đăng ký: Sinh viên truy cập vào đường link https://forms.gle/CHyPXgrmnZD8jxHp8

Lịch thi: Ca 2, ngày 13/7/2020 tại phòng B105

Lưu ý:

1. Kết quả thi ngày 2/7/2020 đã được công bố trên tài khoản cá nhân. Sinh viên tra cứu điểm thi và cân nhắc kỹ trước khi đăng ký thi lại.

2. Nếu sinh viên đăng ký thi lại thì kết quả thi cũ SẼ BỊ HỦY và ĐIỂM THI CHÍNH THỨC LÀ ĐIỂM CỦA KÌ THI LẠI. Những sinh viên KHÔNG đăng kí thi lại được BẢO LƯU KẾT QUẢ THI ngày 2/7/2020.

Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi!

           

                                                                                               

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANHVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.