THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ III nhóm 3 năm học 2019 - 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 6 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi

Học kỳ III nhóm 3 năm học 2019 - 2020

Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi của HK3-N3 năm học 2019 - 2020.

Sinh viên kiểm tra lại điểm giữa kỳ và danh sách cấm thi theo bảng điểm tại đây. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với cô Đặng Thị Trang (SĐT: 0979.381.848) hoặc với giáo viên trực tiếp chấm điểm (trong giờ hành chính) để được giải đáp.

Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo điểm trên website của Nhà trường và hệ thống Quản lý Đào tạo. Điểm trên hệ thống Quản lý Đào tạo (dangkyhoc.thanglong.edu.vn) sẽ được công bố trong ngày thứ 2 (6/07/2020), sinh viên cần theo dõi song song cả hai hệ thống cập nhật điểm. Những trường hợp có điểm trung bình ≥ 4.0 và bị giáo viên cấm thi vì lý do nào đó, hệ thống sẽ tự chuyển điểm thành 3.9.

Công thức tính điểm quá trình của các học phần Tiếng Anh:

+ Tiếng Anh sơ cấp & Tiếng Anh sơ trung cấp:

Điểm quá trình = 20%điểm Nghe + 20%điểm Đọc viết + 40%{Trung bình cộng điểm TX} + 20%{Trung bình cộng điểm Nói} + Điểm thưởng

+ Tiếng Anh trung cấp + Tiếng Anh chuyên ngữ:

Điểm quá trình = Trung bình cộng của các đầu điểm {Nghe, Nói, Đọc, Viết}

+ Tiếng Anh chuyên ngữ:

Điểm quá trình = Trung bình cộng của các đầu điểm {Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ pháp EF, Film/Video}

+ Tiếng anh cơ sở

Điểm quá trình = [Đọc viết *2 + Nghe + trung bình nói + trung bình viết]/5

Nếu đến hết 16h00, thứ ngày 8/07/2020 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

                                                                                  BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANHVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.