Hướng dẫn đề tài thi nói Tiếng Anh không chuyên HK3-N1 Năm học 2019 - 2020

 

  ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

HÌNH THỨC THI NÓI CUỐI KỲ

TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 3

I. ĐỀ TÀI

TOPIC 1:       FEAR & PHOBIAS

TOPIC 2:       INVENTIONS

TOPIC 3:       SCHOOL LIFE & SCHOOL MEMORIES

TOPIC 4:       SPORTS

TOPIC 5:       EDUCATION

TOPIC 6:       TECHNOLOGY

TOPIC 7:       NEWS

TOPIC 8:       MAKING DECISION OR CHOICE

TOPIC 9:       SIMILARITIES AND DIFFERENCES

TOPIC 10:     GOSSIP

II. HÌNH THỨC THI:

Bài thi gồm 3 phần:

  1. Phỏng vấn – 3 phút (chiếm 30% tổng điểm)

+ Giáo viên phỏng vấn sinh viên về thông tin cá nhân(Tên, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, ngành học…) (10%)

+ Giáo viên phỏng vấn sinh viên về những chủ đề quen thuộc (Sở thích, thói quen, thời tiết …) (20%)

  1. Trình bày chủ đề - 3 phút - (chiếm 40% tổng điểm)

- Sinh viên bốc thăm phiếu thi, chuẩn bị trong 1 phút và trình bày chủ đề trong 2 phút theo các câu hỏi hướng dẫn. Chủ đề bốc thăm sẽ thuộc 1 trong các chủ đề lớn sau đây:

  1. Hỏi-đáp sâu – 3 phút (chiếm 30% tổng điểm)

Giáo viên thảo luận với sinh viên sâu hơn về chủ đề ở phần 2

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

ü  Nội dung: 40%

ü  Độ trôi chảy, mạch lạc 30%

ü  Độ chính xác về phát âm, từ vựng, ngữ pháp 30%

ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

TÌNH HUỐNG VÀ HÌNH THỨC THI NÓI CUỐI KỲ

HỌC PHẦN: TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1

I. Tình huống thi nói:

1.         Eating out in a restaurant (ordering, complaining)

2.         Renting a house/ a flat (asking for information, making requests)

3.         Going shopping (asking for information, complaining)

4.         Seeing a doctor (describing symptoms, getting a diagnosis)

5.         Travelling (booking a trip, making recommendations)

6.         Talking about films/ TV programmes (describing, summarizing)

II. Hình thức thi:

Thí sinh sẽ thi nói theo cặp do giáo viên chọn ngẫu nhiên. Mỗi cặp sẽ bốc thăm một tình huống cụ thể và chuẩn bị trong vòng 10 phút sau đó lên đóng vai theo tình huống đã bốc thăm (role-play).

III. Tiêu chí đánh giá:

- Nội dung: 30%

- Độ chính xác về ngữ pháp, từ vựng phát âm: 30%

- Độ trôi chảy và mạch lạc: 20%

- Sự hợp tác giữa hai bên: 20%


ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

TÌNH HUỐNG VÀ HÌNH THỨC THI NÓI CUỐI KỲ

HỌC PHẦN: TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2

I. Tình huống thi nói:

1. Requesting services

2. Transactions in a bank/ post office

3. Reporting a crime

4. Requesting emergencies

5. Taking and leaving messages

II. Hình thức thi:

Thí sinh sẽ thi nói theo cặp do giáo viên chọn ngẫu nhiên. Mỗi cặp sẽ bốc thăm một tình huống cụ thể và chuẩn bị trong vòng 10 phút sau đó lên đóng vai theo tình huống đã bốc thăm (role-play).

III. Tiêu chí đánh giá:

- Nội dung: 30%

- Độ chính xác về ngữ pháp, từ vựng phát âm: 30%

- Độ trôi chảy và mạch lạc: 20%

- Sự hợp tác giữa hai bên: 20%


ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

TÌNH HUỐNG VÀ HÌNH THỨC THI NÓI CUỐI KỲ

HỌC PHẦN: TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3

I. HÌNH THỨC THI:

Sinh viên sẽ tham gia vào bài thi nói gồm ba phần thi như sau:

Số câu hỏi

Điểm

Nội dung

Phần 1: Đọc to bài khóa

1 (bài khóa)

2 điểm

định hướng TOEIC

Phần 2: Trả lời câu hỏi

3

1 điểm/ câu hỏi 1

1 điểm/ câu hỏi 2

2 điểm/ câu hỏi 3

định hướng TOEIC

(các câu hỏi liên quan đến các chủ đề quen thuộc như giải trí, du lịch, sức khỏe, tin tức…)

Phần 3: Bày tỏ quan điểm

1

4 điểm

Đưa ra một quan điểm cá nhân về một vấn đề cụ thể

Mỗi sinh viên sẽ bốc thăm phiếu thi và có 5 phút chuẩn bị cho phần thi nói của mình.

Thời gian thi cho mỗi sinh viên là 5 phút. Giáo viên sẽ đọc các câu hỏi cho sinh viên trả lời trong phần 2 và không giải thích gì thêm.

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

Phần 1: phát âm (50%), ngữ điệu (30%), ngắt giọng (20%)

Phần 2 và 3:

·      Nội dung: 40%

·      Độ chính xác (ngữ pháp, từ vựng, phát âm): 30%

·      Độ chôi chảy: 30%Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.