Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi chuẩn Tiếng Anh trình độ B1 bài thi TOEIC

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian nộp lệ phí thi Tiếng Anh trình độ B1

Dạng thức bài thi TOEIC nội bộ

Ngày thi: 8/3/2020

Do thời gian không đến trường của sinh viên, học viên cao học kéo dài đến hết ngày 01/03/2020, Bộ môn Ngôn ngữ Anh gia hạn thời gian nộp lệ phí thi Tiếng Anh trình độ B1- Dạng thức bài thi TOEIC nội bộ đợt thi ngày 8/3/2020 đến hết thứ Ba ngày 03/03/2020.

Trong thời gian từ ngày 17/2/2020 đến ngày 27/2/2020 các ban sinh viên, học viên cao học vẫn có thể đến nộp lệ phí thi cho phòng Tài vụ trong giờ hành chính (buổi sáng từ 8h30 đến11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 trừ thứ 7, Chủ nhật).

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Bộ môn Ngôn ngữ AnhVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.