TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 DẠNG THỨC BÀI THI TOEIC NỘI BỘ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1

DẠNG THỨC BÀI THI TOEIC NỘI BỘ

Bộ môn Ngôn ngữ Anh thông báo lịch thi TOEIC nội bộ cho sinh viên đăng kí xét tốt nghiệp và các sinh viên, học viên cao học khác có nguyện vọng theo kế hoạch sau:

Thời gian: 8h00 - 12h00, Chủ nhật, ngày 08 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: Đại học Thăng Long

Lệ phí thi: 350.000 VNĐ

Các thông tin chi tiết về danh sách phòng thi sẽ được thông báo trên website của Nhà trường 02 ngày trước ngày thi.

Thời gian đăng kí: Từ Thứ 2 ngày 17 tháng 02 đến hết thứ 5 ngày 27 tháng 02 năm 2020 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại phòng Tài vụ.

+ Buổi sáng: 8h30 - 11h30

+ Buổi chiều: 14h00 - 16h30

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

Bộ môn Ngôn ngữ Anh

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.