THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ NHÓM THI NÓI ENGLISH 7 - THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM HỌC KÌ 2, NHÓM 2, NĂM HỌC 2015 - 2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÍ NHÓM THI NÓI ENGLISH 7 – THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM

HỌC KÌ 2, NHÓM 2, NĂM HỌC 2015 - 2016

Xin mời các em đăng kí thi lại, thi nâng điểm môn thi English 7, học kì 2, nhóm 2, năm học 2015-2016  liên hệ với cô Tú tại văn phòng Bộ môn Ngôn ngữ Anh hoặc qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  từ ngày 15 tháng 02 năm 2016 đến ngày 19 tháng 02 năm 2016 để đăng kí nhóm thi nói ( 3 – 4 sinh viên một nhóm).

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.