THÔNG BÁO Lịch thi tuyển giảng viên cơ hữu Tiếng Anh

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTHÔNG BÁO

Lịch thi tuyển giảng viên cơ hữu Tiếng Anh

Bộ môn Ngôn ngữ Anh xin thông báo lịch thi chính thức kỳ thi tuyển giảng viên cơ hữu Tiếng Anh vòng 1 vào Chủ Nhật, ngày 10 tháng 01 năm 2016.

Danh sách thí sinh tham dự và phòng thi sẽ được thông báo trên website của Nhà trường trước ngày thi.

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Bộ môn Ngôn ngữ AnhVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.