THÔNG BÁO V.v Đăng kí mở môn thi, học kì 2, nhóm 2, năm học 2015-2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V.v Đăng kí mở môn thi, học kì 2, nhóm 2, năm học 2015-2016

Bộ môn Ngôn ngữ Anh xin thông báo hạn cuối đăng kí mở môn thi bao gồm: thi lại, thi nâng điểm, học kì 2, nhóm 2, năm học 2015- 2016 : Thứ Hai, ngày 28/12/2015.

Khi lên đăng kí đề nghị đại diện sinh viên chuẩn bị đơn xin mở môn thi, gặp cô Tú để được hướng dẫn.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Bộ môn Ngôn ngữ Anh

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.