THÔNG BÁO LỊCH HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM

Bộ môn Ngôn ngữ Anh xin thông báo thay đổi lịch học lớp Tiếng Anh qua phim do trùng lịch nghỉ Tết dương lịch như sau:

Stt

Tuần

Giờ học

Phòng học

Ghi chú

1

Tuần 4

Thứ Tư, ngày 30/12/2015

18h30 –  20h30

Hội trường

Chuyển từ Thứ Sáu sang Thứ Tư do trùng lịch nghỉ Tết.

2

Tuần 6

Thứ Sáu, ngày 15/01/2016

18h30 – 20h30

Hội trường

Học bình thường

3

Tuần 8

Thứ Sáu, ngày 29/01/2016

18h30 – 20h30

Hội trường

Học bình thường

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Bộ môn Ngôn ngữ Anh

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.