THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ANH QUA PHIM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

     BỘ MÔN NGÔN NGỮ ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTHÔNG BÁO

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ANH QUA PHIM

          Để đảm bảo cho tất cả sinh viên được tham gia đầy đủ các buổi học Tiếng Anh qua phim và không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của sinh viên, Bộ môn Ngôn ngữ Anh xin thông báo lịch học lớp Tiếng Anh qua phim như sau:

         1. Tuần 1: Nghỉ xem phim do Hội trường bận.

         2. Tuần 2: Xem phim

               - Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu

               - Thời gian: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2015, từ 18h20 – 20h20 (giờ 11-12)

         3. Tuần 3, 5, 7, 9: Học, trao đổi trên lớp.

         Tuần 2, 4, 6, 8: Xem phim theo thời gian và địa điểm như trên.

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

BM Ngôn ngữ Anh

 

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.