THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ III nhóm 3 năm học 2019 - 2020

11(1)Nếu đến hết 16h00thứ  ngày 8/07/2020sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Đăng kí thi lại Môn dịch viết 1 (AE301) Học kỳ 3 nhóm 2 Năm học 2019-2020

12(2)Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi!

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Lịch thi và Quy định đối với thí sinh dự thi kỳ thi Toeic nội bộ đợt tháng 7 năm 2020

3THÔNG BÁO Lịch thi và Quy định đối với thí sinh dự thi kỳ thi Toeic nội bộ đợt tháng 7 năm 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ HÌNH THỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1 DẠNG THỨC BÀI THI TOEIC NỘI BỘ ĐỢT THÁNG 7/2020

7(3)Bộ môn Ngôn ngữ Anh gia hạn đăng kí thi đến ngày 26/6/2020.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TIẾNG ANH NĂM 2020

9(2)Hạn cuối nộp hồ sơ: 16h00 Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.