Bộ môn ngôn ngữ Anh

THÔNG BÁO V/v thay đổi hình thức và nội dung thi hết học phần tiếng Anh trung cấp 3 (GE305)

8(2)Bộ môn ngôn ngữ Anh xin trân trọng thông báo.

Xem tiếp...

HÌNH THỨC& TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN NE29

13(3)Sinh viên được thông báo 06 chủ đề lớn trước

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN CƠ HỮU TIẾNG ANH

33(1)Bộ môn Ngôn ngữ Anh trường Đại học Thăng Long tuyển giáo viên cơ hữu Tiếng Anh.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ 3 nhóm 3 năm học 2015-2016

2(2)Nếu đến hết 16h30, thứ tư ngày 29/06/2016 sinh viên không có khiếu nại hay thắc mắc gì Bộ môn Ngôn ngữ Anh sẽ không giải quyết cho các trường hợp sai sót sau này.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.