Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc

“Chương trình hợp tác mùa hè toàn cầu năm 2017” 2017 Global Collaborative Summer Program

37(1)Thời gian đăng ký: từ 30/4/2017~13/5/2017

Xem tiếp...

Giới thiệu bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc

Giới thiệu bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc

Xem tiếp...

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU GIẢNG DẠY NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Dự kiến)

hq KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU GIẢNG DẠY NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Dự kiến)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.