Bộ môn Ngôn ngữ Hàn Quốc

“Chương trình hợp tác mùa hè toàn cầu năm 2017” 2017 Global Collaborative Summer Program


“Chương trình hợp tác mùa hè toàn cầu năm 2017”

2017 Global Collaborative Summer Program

<Chương trình Summer Camp của trường Đại học Kyung Hee Hàn Quốc>

Mục tiêu của chương trình:

Chương trình này nhằm thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về thế giới, cùng với các nhiệm vụ hiện tại cho 'hòa bình thế giới' và 'lợi ích chung toàn cầu'. Các mục tiêu của chương trình bao gồm:

-       Xây dựng một mạng lưới quốc tế thông qua việc trao đổi nguồn nhân lực và nghiên cứu hợp tác.

-       Cung cấp cho sinh viên và giáo sư nhiều cơ hội giáo dục và nghiên cứu chất lượng cao.

-       Cải tạo các công dân trên thế giới như các nhà lãnh đạo của xã hội dân sự toàn cầu.

 

 

 

Thời gian đăng ký: từ 30/4/2017~13/5/2017

Nội dung chi tiết tham khảo file đính kèmVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.