Bộ môn ngôn ngữ Trung quốc

THÔNG BÁO: Về “Cuộc thi hùng biện Tiếng Hán”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BM NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

Về “Cuộc thi hùng biện Tiếng Hán”

Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc thông báo:

Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Hà Nội tổ chức “Cuộc thi hùng biện Tiếng Hán” dành cho các bạn sinh viên ngành tiếng Trung tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường Đại học Thăng Long được mời 03 sinh viên tham gia.

Hình thức thi: Mỗi thí sinh có 03 phút hùng biện với chủ đề tự chọn (bao gồm giới thiệu) và 02 phút bốc thăm trả lời câu hỏi.

Thời gian: 8h00 sáng, thứ Bảy ngày 05/10/2013.

Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc thông báo tới các sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Mỗi lớp cử 03 sinh viên tham gia sơ tuyển:

- Hình thức sơ tuyển giống như hình thức thi.

- Thời gian sơ tuyển: 13h00 chiều thứ Bảy ngày 14/09/2013

- Địa điểm: Trường Đại học Thăng Long (phòng thi cụ thể thông báo sau).

BM NGÔN NGỮ TRUNG QUỐCVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.