Bộ môn ngôn ngữ Nhật

BUỔI GIỚI THIỆU DU HỌC CỦA HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ KYUSHU

7BUỔI GIỚI THIỆU DU HỌC CỦA HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ KYUSHU

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Mời tham dự hội thảo về Quỹ học bổng ITM & chương trình đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ28

 

1§  Thời gian: 13:30 ~14:30 ngày 23/3/2016 (THỨ TƯ)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v: Họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa ≤ 23

012Ghi chú: Sinh viên in trước Bảng điểm tại Phòng Tiếp sinh viên - tầng 1 nhà 9 tầng.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Tuyển sinh viên đi học ngành tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2014

026Xét một cách công bằng, công khai trên phạm vi toàn trường

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: V/v Tiến cử sinh viên tham gia “Chương trình tham quan và học tập tại Nhật Bản” (Dự định từ ngày 05/11/2013 - 19/12/2013)

4236Theo công văn số JPF.70/2013 của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam về việc tiến cử 01 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tham dự chương trình giao lưu sinh viên khoảng 06 tuần tại Nhật Bản (chi phí chuyến đi hoàn toàn do phía Nhật Bản tài trợ)

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.