THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03T ĐỢT 16-bs TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ITM)

bao 11 1THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03T ĐỢT 16-bs TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ITM)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ32 HK3 nhóm 3 năm học 2019-2020

0001 2

THÔNG BÁO v/v họp lớp sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật khóa NJ32

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ CÁC MÔN THI CÓ HÌNH THỨC TIỂU LUẬN VÀ THI VẤN ĐÁP

3(2)THÔNG BÁO VỀ CÁC MÔN THI CÓ HÌNH THỨC TIỂU LUẬN VÀ THI VẤN ĐÁP

Xem tiếp...

Thông báo về việc Thay đổi chương trình đào tạo của Bộ môn NN Nhật

0001 7Thông báo về việc Thay đổi chương trình đào tạo của Bộ môn NN Nhật

Xem tiếp...

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN KAORI

6(2)THÔNG TIN TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN KAORI

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.