Bộ môn ngôn ngữ Nhật

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ALSIMEXCO - ĐỢT 2)

31(1)THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ALSIMEXCO - ĐỢT 2)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03 THÁNG TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ITM) ĐỢT 12

13(3)THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03 THÁNG TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ITM) ĐỢT 12

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JVCI) ĐỢT 8

9(2)THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 01 NĂM TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH JVCI) ĐỢT 8

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03 THÁNG TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ICO) ĐỢT 6

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 03 THÁNG TẠI NHẬT (CHƯƠNG TRÌNH ICO)8(2)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Chương trình thực tập 06 tháng tại Nhật - ITM 9/2019

 8Thời hạn nhận hồ sơ dành cho sinh viên có nguyện vọng ứng tuyển tham dự chương trình: đến 16h00 ngày 05/05/2019 (Chủ nhật).

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.